‘Kankeronderzoek Eefde-West niet politiseren’

0
Het Lochems gemeentehuis (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – ,,We moeten het kankeronderzoek in Eefde-West niet willen politiseren.” Dat was de eerste reactie van wethouder Henk van Zeijts op een motie van D66, Meedenken met Lochem, GroenLinks, CDA en PvdA. De motie beoogt Zutphen een tweetal adviezen mee te geven voor de metingen die de gemeente gaat houden én het inschakelen van de provincie als verantwoordelijke voor zware industrie.

Van Zeijts vroeg om de maandagavond door Marleen van der Meulen (D66) verdedigde motie niet in stemming te brengen. Dit gebeurde overigens wel en de stemverhouding was 13 voor en 10 tegen. De tegenstemmen kwamen van GB en VVD.

GGD-onderzoek

De motie kwam er naar aanleiding van een bijeenkomst van vorige week dinsdag in Eefde over een vermeend hoog aantal kankergevallen in Eefde-West. De GGD deed de werkwijze tijdens het onderzoek uit de doeken. Toen bleek dat er wel naar cijfers uit milieuvergunningen wordt gekeken, maar dat er niet wordt gemeten wat er daadwerkelijk via schoorstenen de lucht in gaat.

Wethouder Annelies de Jong van Zutphen bood spontaan aan die metingen alsnog te laten verrichten. Maar alleen bij 5 grote bedrijven op bedrijventerrein de Mars die ook de GGD onder de loep neemt.

Wantrouwen

‘Laat de GGD in alle rust onderzoek doen en zet daarna de noodzakelijke vervolgstappen’, zo betoogden zowel de wethouder als GB en VVD. De motie richt zich echter niet op het GGD-onderzoek maar op de gemeente Zutphen en de provincie. Marleen van der Meulen zei: ,,Er is veel bezorgdheid en wantrouwen. Je moet zo’n onderzoek in één keer goed doen, anders wordt het wantrouwen alleen maar groter.” Ze wees ook op tijdsverlies als dingen vooruit worden geschoven naar vervolgonderzoeken, als die er al komen.

Metingen

De motie houdt letterlijk in dat de gemeente Zutphen moet worden gevraagd om bio-aerosolen en veldmetingen bij het eigen onderzoek te betrekken. Bio-aerosolen zijn schimmels en bacteriën die zich via de lucht kunnen verspreiden. Verder zou de provincie bij het onderzoek moeten worden betrokke

Motie uitvoeren

Omdat de motie werd aangenomen, moet het college daar iets mee. Wethouder Henk van Zeijts zei na de vergadering dat hij de motie ondanks zijn verzet wel kan uitvoeren. ,,De vragen overbrengen aan de gemeente Zutphen kost geen moeite. Dat ga ik zeker doen.” Wat betreft het inschakelen van de provincie moet hij nagaan of dit ambtelijk in Lochem of Zutphen niet al is gebeurd. Anders is ook dat een niet al te moeilijke stap.

Van Zeijts zei verder dat hij met politiseren bedoelde dat je niet in het wilde weg moet gaan meten, met het gevaar dat je dan uitstraalt dat je daarmee de onrust weg wilt nemen. De genoemde bio-aerosolen staan niet bekend als kankerverwerkers. De wethouder: ,,Maar dit zijn wel stoffen die we op een lijstje hebben staan om nader te onderzoeken als daar aanleiding toe is.”

Van Zeijts vindt dat het in eerste instantie belangrijk dat de resultaten van onderzoek door de GGD en door de gemeente Zutphen naast elkaar kunnen worden gelegd. Veldmetingen voegen daar in dit stadium nog niet veel aan toe.