Kabelaars sceptisch over Achterhoeks plan snel internet

0
Deel van een infographic van NLConnect (cijfers uit 2015).

LOCHEM – NLConnect, de vereniging van telecom- en kabelbedrijven, staat sceptisch tegenover het plan van 7 Achterhoekse gemeenten om het buitengebied te voorzien van lege buizen om het aanbieders van snel internet makkelijker te maken. Directeur Mathieu Andriessen: ,,Mijn eerste reactie is: weten de gemeenten wel heel zeker dat er ook belangstelling voor zal zijn?”

Mathieu Andriessen is directeur van NLConnect (bron: NLConnect.nl)

Buizen
De 7 gemeenten, waaronder Lochem, willen hun hele buitengebied voorzien van lege buizen waar belangstellende aanbieders van snel internet later hun (glasvezel)kabel doorheen kunnen blazen. Andriessen juicht de inzet van de gemeenten toe. ,,Dat geldt ook voor het inzetten van publiek geld voor dit doel. Maar het risico bestaat dat er verkeerde buizen worden gelegd en dat die op de verkeerde plek komen te liggen”, zo zegt hij. Hij kent in Nederland ook geen vergelijkbare projecten. ,,Het is wel creatief”, vindt hij.

Tender
Als de gemeenten geld willen uitgeven aan internet in het buitengebied kunnen ze dat volgens NLConnect beter via een uit te schrijven tender als subsidie inzetten. Als een belangstellende partij weet dat het dure graafwerk door de gemeenten wordt betaald meldt zich er vermoedelijk wel een, zo denkt Andriessen. CIF, de partij die de aanleg van glasvezel op zich zou nemen, moest het zonder publiek geld doen en liep tegen te hoge kosten aan. De gemeenten denken nu samen zo’n 20 miljoen euro te moeten voor de lege buizen. In de voorlopige plannen wordt uitgegaan dat er via huur of verkoop van het buizenstelsel ook wat verdiend kan worden.

Reactie gemeente Lochem

‘Het idee voor aanleg van een leeg buizenstelsel is van de gezamenlijke Achterhoekse gemeenten, die een goede internetverbinding in het buitengebied belangrijk vinden en samen een stap in de goede richting willen zetten.

In het verleden is door de provincie al eens een tender uitgeschreven voor de aanleg van een volwaardig netwerk waar geen marktpartijen op hebben ingeschreven.

Er is in dit plan bewust gekozen geen subsidie te verstrekken omdat daardoor marktpartijen bevoordeeld zouden kunnen worden en dus sprake is van staatssteun.

Het buizenstelsel is een basisinfrastructuur waar elke geinteresseerde marktpartij haar glasvezel in kan aanleggen tegen marktconforme voorwaarden.

Het plan heeft dan ook alleen als doel om financiële obstakels voor marktpartijen weg te nemen zonder dat sprake is van subsidie. Het buizenstelsel zal pas worden aangelegd zodra partijen participeren waardoor het niet ongebruikt blijft liggen.

Daarnaast heeft elke marktpartij nog steeds de mogelijkheid om zelf een totaalnetwerk aan te leggen als zij dat willen.’

Tijd
Heel snel komt het buizenstelsel er niet. Er moet een business-case worden opgesteld waaruit gaat blijken of het haalbaar is. In november moet de raad – tijdens de behandeling van de begroting voor 2018 – instemmen met de forse investeringen. Dan is er nog geen schop de grond in gegaan. Het risico bestaat dat het plan wordt ingehaald door andere vormen van snel internet. Zo blijkt de ‘ouderwetse’ telefoonlijn telkens weer mee aan te kunnen dan gedacht. De dsl-lijn met 400mb/sec is in aantocht. Bij standaard glasvezelabonnementen is 50 tot 100 mb/sec momenteel heel normaal. 

Draadloos
Uit de onderstaande infographic van NLConnect blijkt dat vast draadloos internet de beste optie is voor het buitengebied. Het gaat daarbij om een op glasvezel aangesloten mast die omliggende percelen van breedband-internet voorziet. In de provincie Friesland wordt dit momenteel uitgerold. In heel Nederland heeft 3% van de huishoudens nog niet de beschikking over snel internet. In deze zogeheten ‘witte gebieden’ gaat het om 196.000 huishoudens (stand 2015).

Infographic afkomstig van NLConnect (voorheen NLkabel)