Lochemer Jan Dommerholt in Wageningen geridderd

0
De versierselen die horen bij de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau

LOCHEM/HARFSEN – Lochemer Jan Dommerholt heeft zaterdag (22/4) een koniklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Geert van Rumund van de gemeente Wageningen. Dit gebeurde in het Hof van Wageningen waar Dommerholt afscheid nam als voorzitter van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV). Maar hij was ook in Lochem maatschappelijk actief.

Bestuurder
De vereniging was in Wageningen bijeen voor de algemene ledenvergadering.  De in Harfsen geboren Jan Dommerholt (70) houdt zich al veertig jaar bezig met bijen. Hij had in 1978 zijn eerste volk en ook werd hij toen actief in het bestuur van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. In 2007 trad hij toe tot het hoofdbestuur van de NBV.

Jan Dommerholt

Herstructurering
Onder zijn leiding is gestart met de herstructurering van de organisatie. Hij heeft de vereniging ook vertegenwoordigd bij het Deltaplan. Dat heeft geresulteerd in een Actieprogramma Bijengezondheid, waardoor de bijensterfte in de winter aanzienlijk daalde. Daarnaast heeft hij in (werk)groepen/commissies zitting gehad, zoals de NBV Driebergen-Doorn, de commissie Koninginneteelt van de NBV, de NBV-groep Utrecht, de stichting de duurzame bij, de stichting adopteer een bijenvolk, de NBV afdeling Lochem en de landelijke werkgroep en de commissie onderzoek biociden.

Fonds
Ook als bestuurslid van het Dick Vunderinkfonds zette hij zich in voor de bijenteelt. Het fonds heeft als doel stimuleringssubsidies te verstrekken voor projecten die de bijenhouderij in Nederland promoten.

Rundvee
Nationaal en internationaal heeft Jan Dommerholt een stempel gedrukt op de rundverbetering. Hij was ruim twaalf jaar werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bij de afdeling Veeteelt aan de universiteit van Wageningen en het Instituut voor Veeteeltkundig onderzoek Zeist. Daar heeft hij zowel nationaal als internationaal een grote wetenschappelijke bijdrage geleverd aan de veredeling van melkvee. Van 1992 tot 2007 was Jan Dommerholt bestuurslid van de the European Holstein en Red Holstein Confederation (EHRC), de Europese koepelvereniging voor stamboekactiviteiten. Van 2000 tot 2006 was hij bestuurslid van World Holstein Friesian Federation (WHFF).

Lochem
Behalve voor de bijenteelt en rundverbetering, heeft Jan Dommerholt zich als bestuurslid en voorzitter ingezet voor de Stichting Lochems Steunfonds, dat is opgericht in 1953 als Stichting Steunfonds Ziekenhuis Lochem. Deze stichting verleent steun aan mensen in Lochem om verlichting in hun financiële situatie te brengen.

Verbindend
Medebestuursleden typeren Jan Dommerholt als een man die altijd klaar staat met raad, adviezen en ideeën om problemen aan te pakken. Door zijn bezielende en verbindende manier van leiding geven enthousiasmeert hij andere bestuursleden.

Ridder
In 2004 heeft Jan Dommerholt voor zijn 25-jarig bestuurswerk van het NBV afdeling Driebergen-Doorn een onderscheiding ontvangen. Zijn inspanningen voor de samenleving en het stimuleren van anderen zijn nu voor het Kapittel voor de Civiele Orden voldoende reden om hem te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.