Jonge asielzoekers mogelijk half jaar langer in hotel Paasberg

0
Fletcher Hotel Paasberg (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) in hotel Paasberg in Lochem wordt mogelijk met ruim 6 maanden verlengd. De gemeente heeft omwonenden hierover gepolst en daar brede steun gevonden voor de verlenging. Het COA en Fletcher Hotels kunnen de overeenkomst verlengen. Het COA moet een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen voor afwijkend gebruik van het gebouw. Daar kan nog bezwaar tegen worden aangetekend. Gemeente en het COA moeten verder de bestaande bestuursovereenkomst verlengen.

Toen de jongeren naar de Paasberg kwamen werd 1 juli 2024 als harde einddatum afgesproken met omwonenden. Lochem wil liefst voorkomen dat de groep van 65 amv’s uit elkaar wordt geslagen en verdeeld over het land wordt gehuisvest. Dit zou ook betekenen dat ze elders naar school moeten. De groep gaat momenteel naar de internationale schakelklas in Neede.

344 huishoudens

De gemeenteraad droeg het college van B&W op 4 maart op om te onderzoeken of opvang in hotel Paasberg verlengd kan worden. Met die opdracht ging het college aan de slag. Er werden 344 huishoudens in een ruime straal om het hotel aangeschreven. Dit waren dezelfde huishoudens die een jaar geleden ook werden geïnformeerd over de tijdelijke plannen met de Paasberg. Zij werden uitgenodigd voor een afgelopen zaterdag (24 april) gehouden bijeenkomst met gemeente en het COA.

De aanwezigen konden ter plekke aangeven of zij voor of tegen de verlenging waren. Per huishouden was hiervoor een stembriefje verstrekt. Wie zaterdag verhinderd was maar toch een stem wilde afgeven, kon dit vooraf per e-mail doen. In totaal brachten 75 huishoudens een stem uit, waarvan er 66 geen bezwaar maakten tegen verlenging tot 15 januari 2025. Met dit resultaat kan het COA verder overleggen met Fletcher. Het hotel staat op de nominatie om te worden gerenoveerd en dan de oude functie terug te krijgen.

Informatie

Omwonenden hebben de wens uitgesproken geïnformeerd te blijven over het proces van
besluitvorming. Over het vervolg wordt de klankbordgroep geïnformeerd, die contacten in de buurt heeft en met het COA. De gemeenteraad is via een memo geïnformeerd door het college.

Met de einddatum voor de Paasberg in zicht werd ook de mogelijkheid besproken om de jongeren na 1 juli onder te brengen op het terrein van jeugdzorginstelling Pactum in Ampsen, via een tijdelijke overeenkomst. Het terrein is in beeld bij het COA om er een asielzoekerscentrum te vestigen. Hieromtrent wordt al wekenlang radiostilte betracht.