Gemeente: ‘Geen klachten over afsluiting Reudinkbrug’

0
De Hoevenbrug (of Reudinkbrug in aanbouw (foto: van Londen)

LOCHEM – Vorige week ging het verhaal dat ondernemers in de binnenstad van Lochem nogal klagen over onder meer omzetverlies door de afsluiting van de Reudinkbrug (Hoevenbrug) in de Graaf Ottoweg. De gemeente laat weten geen directe klachten van individuele ondernemers te hebben ontvangen. Ondernemersvereniging LOV heeft wel klachten gehoord over de bewegwijzering, maar is niet op de hoogte van klachten over omzetderving.

De gemeente schrijft als antwoord op vragen: ‘Helaas is het altijd zo dat bij verbouwingen of wegafsluitingen van binnensteden er overlast is. En dat mensen moeten wennen aan nieuwe (verkeers-)situaties. We doen er alles aan om Lochem zo goed mogelijk bereikbaar te laten zijn. En het verkeer zo duidelijk mogelijk te leiden naar onze binnenstad. Hier helpen borden, sturing op gps-systemen, parkeermetingen en de noodconstructie van de Reudinkbrug die we maandenlang hadden aan mee.’

Markt

De afsluiting van brug valt samen met de gewijzigde parkeersituatie op de Markt, waar nog altijd veelvuldig buiten de daarvoor bestemde vakken wordt geparkeerd. Er is regelmatig contact met de binnenstadondernemers over de parkeerdruk en de parkeersituatie op de Markt. Daarbij is afgesproken dat de gemeente in mei een meting houdt om de parkeerdruk te peilen. In juni volgt nieuw overleg met de ondernemers om de bevindingen te bespreken.

Hoewel het niet bleek te verifiëren ging het verhaal dat sommige ondernemers zouden onderzoeken of een soort van planschadeclaim succes zou kunnen hebben. De gemeente reageert: ‘Planschade bestaat onder de nieuwe Omgevingswet niet meer. Dit heet nadeelcompensatie. Als ondernemers denken recht te hebben op nadeelcompensatie/schadevergoeding dan kunnen zij die indienen bij de overheid.’

Claim

Een claim indienen heeft wel de nodige voeten in de aarde. Aangetoond moet worden dat het gaat om schade boven het normale maatschappelijke risico en het bedrijfsrisico. Er zou in dit geval sprake zijn van ‘indirecte schade’ die wordt veroorzaakt door activiteiten in de omgeving. Alle informatie hierover is te lezen op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl). Zoek daar op ‘nadeelcompensatie’ om de informatie te vinden.