Gemeente Lochem houdt over 2023 ruim 2 miljoen over

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM – De gemeente Lochem heeft het boekjaar 2023 afgesloten met een positief resultaat van 2,1 miljoen euro. Vooraf werd een verlies van 2 ton ingecalculeerd. Het college van B&W spreekt van ‘rustiger vaarwater’ maar ziet ook de nodige uitdagingen op zich afkomen.

Wethouder Lex de Goede: “In 2023 kwamen we eindelijk in iets rustiger vaarwater terecht. Maar de gevolgen van de ontwikkelingen uit 2022 ebden na in 2023. Gezinnen kampten met de naweeën van gevolgen de energiecrisis. Via het crisisfonds hielp de gemeente ruim honderd inwoners. Er kwamen 217 opvangplekken voor Oekraïense ontheemden. De gemeente begeleidde meer dan de helft van hen naar werk en hun kinderen naar school. Voor een tijdelijke maar meer structurele vorm van huisvesting kocht de gemeente Zutphenseweg 106 en 106a in Lochem aan. Ook kwamen er plannen voor de huisvesting van deze en andere doelgroepen in Eefde en Gorssel. Genoeg uitdagingen dus!”

Prestaties

2023 was het eerste volledige jaar in deze bestuursperiode. Qua prestaties wijst het college op de ondertekening van de Regionale woondeal, de vastgestelde kernvisies wonen voor Barchem, Eefde, Epse en Gorssel en de laatste voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De raad koos de locatie Vullerschool voor de realisatie van de multifunctionele accommodatie (MFA) in Gorssel. Het college onderzocht samen met De Beemd hoe het zwembad te moderniseren en verduurzamen.

Ook aan de renovatie/vernieuwing van de buitenbaden in Almen en Gorssel is gewerkt. De subsidieaanvraag bij de provincie voor het project LEADER Achterhoek – een Europese subsidie voor lokale initiatieven en ideeën die de leefbaarheid van het platteland
moeten verbeteren – zijn actuele economische ontwikkeling. Dit project gaat in 2024 van start.

Ondersteuning

Ook ondersteunde de gemeente inwonerinitiatieven zoals het maatschappelijk ondernemen in het Poortgebouw in Eefde, het kinderhofje op de nieuwe begraafplaats in Lochem en
de verkenning van een Stadsraad in Lochem. De gemeente ondersteunde de Stichting Hart voor Eefde financieel voor het voortzetten van de dorpshuisfunctie van Het Hart.

Tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening aan de raad, doet de gemeente verslag over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie. De gemeente zoekt naar wegen om dichtbij inwoners en organisaties te Zijn. En om te kunnen helpen waar zij het moeilijk hadden. Onder andere via ’t Baken, de adviesraad Sociaal Domein, het digitale inwonerspanel ‘Lochem Spreekt’, het ondernemerspanel, de collegetour, (digitale) inwonersavonden en de twee ideeënmakelaars konden inwoners en ondernemers hun vragen, ideeën en zorgen uiten, zo is te lezen in het verslag.

Behandeling

Het raad bespreekt de jaarrekening tijdens de Politieke Avond van maandag 27 mei. De definitieve vaststelling van de jaarrekening door de gemeenteraad is gepland op de Politieke Avond van maandag 17 juni 2024. De jaarrekening is te vinden via: lochem.begrotingsapp.nl.