Informatiebijeenkomsten over werkzaamheden N332 (Lochem-A1)

0
kaart: openstreetmaps.org - bewerking: LochemsNieuws.nl

LOCHEM/LAREN – De provincie Gelderland gaat de N332 tussen Lochem en de A1 in 2023 aanpassen.  Naast een nieuwe asfaltlaag worden maatregelen genomen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Op 26 mei en 3 juni worden digitale informatiebijeenkomsten gehouden. Aanmelden kan tot en met donderdag (20 mei) via deze link.

De parallelweg langs de Rengersweg, tussen de aansluiting Laren en de Kwinkweerd wordt verbreed. De aansluiting met de Brenschutte (bij Stegink Tweewielers/BP) en de fietsoversteek bij de Rossweg worden verbeterd.  De rechtstreekse aansluiting van de Molendijk op de N332 komt te vervallen.

Bomen

De provincie constateerde dat een vijftal bomen langs de Rengersweg in matige conditie verkeren. Volgend jaar wordt een besluit genomen over deze bomen. Als ze gekapt moeten worden komt er een compensatieplan. Verder is het de bedoeling om de biodiversiteit te versterken en het oorspronkelijke landschap langs de weg te herstellen. Hiervoor wordt gedacht aan fruitbomen, struiken en hagen. Aanwonenden kunnen, na overleg, op kosten van de provincie dergelijke beplanting aanbrengen op eigen grond. Dit kan nu al worden aangegeven via een reactieformulier (zie link hieronder).

Parallelweg

De verbreding van de paralellelweg van de Rengersweg is ingegeven door het veelvuldige gebruik door landbouwverkeer. Wakker Loarne, Cumela, LTO en loonwerkers hebben daar op gewezen. Hierdoor wordt het vaak krap voor fietsers. Voor de bebouwde kom van Laren wordt onderzocht hoe de situatie daar kan worden verbeterd voor landbouwverkeer. Dit jaar onderzoeken provincie en gemeente de intensiteit van landbouwverkeer in Laren. Daarbij wordt gevraagd naar herkomst en bestemming van dit verkeer. De resultaten worden betrokken bij oplossingen van eventuele knelpunten.

Aanmelden

Aanmelding voor de digitale bijeenkomsten is noodzakelijk, via deze link. Mensen die digitaal minder vaardig zijn kunnen ook telefonisch contact opnemen via 026 35 99 365. Hier kan een afspraak worden gemaakt voor beantwoording van vragen.

De plannen worden beschreven op de website www.gelderland.nl/N332. Daar is ook een reactieformulier te vinden. Via die weg kan nu al worden gereageerd. Dit kan tot 9 juni.