Mobiliteitsplan Lochem voor besluitvorming naar gemeenteraad

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – Na een uitgebreid voortraject is het Mobiliteitsplan Lochem naar de gemeenteraad gestuurd. Hierin zijn de ambities op het gebied van verkeer en mobiliteit vastgelegd. Ook een uitvoeringsagenda maakt deel uit van het raadsvoorstel. Voor 2022 is een dikke 800.000 euro nodig voor uitvoering van een aantal projecten. 

In november werden nog meningen van inwoners opgehaald via twee digitale meepraatavonden. Op 21 december heeft het college van B&W het Mobiliteitsplan en het bijbehorende raadsvoorstel vastgesteld en naar de raadsleden gestuurd. De behandelingen volgt tijdens een van de eerste Politieke Avonden van 2022. Een datum is nog niet bekend.

Inspraak

Verkeer en mobiliteit is typisch zo’n onderwerp waarover bijna iedereen wel een mening heeft. Dat varieert van ongenoegen over een slecht wegdek tot de roep om aandacht voor duurzaamheid en toekomstgerichte oplossingen. Er kwamen dan ook veel inspraakreacties binnen. Met het mobiliteitsplan legt de gemeente de speerpunten van het verkeer- en vervoersbeleid vast voor de periode tot 2030.

Er zijn 4 kernambities benoemd die de richting moeten bepalen. Dit zijn: ‘Veilig, Leefbaar en gezond’, ‘Bereikbaarheid in balans’, ‘Duurzaam en klimaatbestendig’ en ‘Een mooie omgeving en slim ruimtegebruik’.

Wethouder

Wethouder Eric-Jan de Haan van verkeer: “We vinden de mening van mensen buiten onze organisatie erg belangrijk. Daarom organiseerden we voor stakeholders, inwoners en andere belanghebbenden diverse bijeenkomsten. Ook hielden we persoonlijke gesprekken. Zo haalden we ideeën en wensen op. Deze input verwerkten we in het plan. Ik ben enorm trots op dit nieuwe mobiliteitsplan, waarover zoveel mensen en groepen meedachten. De komende jaren kunnen we hier goed mee uit de voeten.”

Het plan bepaalt de beleidsrichtingen maar daarmee is nog geen straatsteen verlegd. Daarom is ook een uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierin worden de projecten en kosten voor de periode 2022 tot en met 2024 benoemd. De wethouder over het uitvoeringsprogramma: “Hierin staan concrete projecten. Maar we houden ook rekening met onvoorziene situaties. Zo blijft het mogelijk om bijvoorbeeld in te springen op actuele inwonersinitiatieven in onze kernen.”.

Projecten

Onder de projecten die als eerste aan bod komen, en waarvoor de hoogste bedragen worden gereserveerd, zijn onder meer de herinrichting van de Lochemseweg in de kom Epse. Dit wordt een 30km-kilometerzone. Verder wordt aandacht besteed aan de verbetering van de verkeersveiligheid in zowel 30km- als 60km-zones. En er is 150.000 euro uitgetrokken voor de realisatie van een nieuwe fietsverbinding over industrieterrein Aalsvoort, langs het Twentekanaal.

Meer informatie op www.lochem.nl/mobiliteitsplan.