Hoorzitting over inpassingsplan nieuwe brug en rondweg Lochem

0
Het gedeelte van de rondweg Lochem tussen Kwinkweerd en Goorseweg, met nieuwe brug over het kanaal (bron: provincie Gelderland)

LOCHEM/ARNHEM – De provincie Gelderland houdt op woensdag 21 november een hoorzitting over het inpassingsplan voor de rondweg en de bijbehorende nieuwe kanaalbrug in Lochem. Deze wordt gehouden in hotel Hof van Gelre aan de Nieuweweg.

Het besproken plan heet officieel ‘inpassingsplan voor N346 Schakel Achterhoek-A1’. De N346 is op Lochems grondgebied een bottleneck in het regionale wegennetwerk. Het is een ontsluitingsweg en een belangrijke toevoerweg naar de A1 maar kent met name op de Goorseweg veel erfontsluitingen direct op de hoofdrijbaan.

Doorstroming
Verder zijn er diverse kruisingen en geldt voor een deel van de weg een maximum snelheid van 50 kilometer per uur. Dit bevordert de doorstroming van het verkeer niet en is bovendien niet overal even veilig. De ergste flessenhals is de Lochemsebrug die maar één vrachtwagen tegelijk kan verwerken. Daarom wordt daar met verkeerslichten gewerkt.

Inpassingsplan
Het inpassingsplan maakt de aanleg van een nieuw deel van de weg inclusief een nieuwe brug over het Twentekanaal planologisch mogelijk. In het inpassingsplan staat hoe de ruimte opnieuw wordt ingedeeld.

Reacties
Eerder al konden mensen reageren op het ontwerp inpassingsplan. De reacties gaan onder meer over de gevolgen van de veranderingen aan de weg voor het woongenot van omwonenden, de waarde van hun huis, de veranderende geluidsbelasting en ecologie. Wat betekent meer verkeer in het gebied voor het aantal vleermuissoorten of de uil?

Hoorzitting
Provinciale Staten (PS) zijn benieuwd naar de reacties op het plan. Daarom houdt de commissie Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur (BOC) de hoorzitting op 21 november. Aanvang 19.00 uur in Hotel Hof van Gelre, Nieuweweg 38, Lochem.

Meer informatie over het plan is HIER te vinden

Aanmelden
Wie op deze hoorzitting wil inspreken dient zich aan te melden via griffie@gelderland.nl. Dit kan tot uiterlijk 19 november 2018 12:00 uur. De inspreekbijdrage dient te gaan over het inpassingsplan zelf, want daarover besluiten Provinciale Staten. Met de hoorzitting op 21 november 2018 vervalt de mogelijkheid om in te spreken tijdens de vergadering van de commissie BOC.

Besluit

De commissie BOC bespreekt de plannen met Gedeputeerde Staten op 28 november 2018, vanaf 13.30 uur. PS besluiten 19 december 2018 over het inpassingsplan. Deze vergadering is live te beluisteren via www.gelderland.nl/statenlive.

Vanaf de publieke tribune kunnen belangstellenden bij beide vergaderingen de discussie bijwonen in het Huis der Provincie, Markt 11, 6811 CG Arnhem