Hobama vraagt handhaving inpassing zonnepark Berkelweide

0
Foto van de middenstrook van zonnepark Berkelweide van 17 juni 2022 (foto: TPSolar)

BARCHEM/LOCHEM – De Barchemse belangenvereniging Hobama heeft een handhavingsverzoek naar de gemeente Lochem gestuurd, Daarin wordt geconstateerd dat bij het zonnepark Berkelweide in Lochem niet wordt voldaan aan de vereiste landschappelijke inpassing. Aanplant van bomen en struiken is tot nu toe achterwege gebleven, zo stelt Hobama. Eigenaar TPSolar bestrijdt dit.

(onder dit bericht is een extra schriftelijke reactie van TPSolar toegevoegd)

Het zonnepark langs het Twentekanaal, bij de Exelsebrug, ligt er bijna 2 jaar. Het werd gereed gemeld op 7 december 2020. Van een groene inbedding is het nog gekomen, stelt Hobama. De vereniging leidt uit de aan eigenaar TPSolar verleende vergunning af dat binnen een jaar na aanleg al met de aanplant begonnen had moeten worden. Het zou, volgens Hobama, moeten gaan om een strook van 15 meter rond de zonnepanelen met bomen, hagen, bloemrijke kruiden, insectenhotels en bijenheuvels. Dit zou staan in het door de eigenaar ingediende inrichtingsplan. Dat spreekt van ‘een idylle’.

Idylle

De Barchemse vereniging – die inmiddels al jaren in een gevecht met TPSolar is verwikkeld vanwege een beoogd zonnepark Bekenschot tussen Barchem en Ruurlo – stelt vast: ‘Een inspectie is ontnuchterend. Van een idylle in de zin van een bekoorlijk tafereel, dat ook nog eens goed wordt onderhouden, is geen sprake. Een of meer bloemenstroken zijn niet te bespeuren. En een van de bijenhotels ligt al tijdenlang op de grond.’

De droge zomer kan volgens de Barchemers niet de oorzaak zijn van ontbrekend groen, want de eerste controle werd uitgevoerd in april. Eind juli werd dit nog eens herhaald. Er kon geen verandering worden vastgesteld. Vorig jaar werd overigens al geconstateerd dat aanplant die er al wel was was doodgegaan. Dit is tot nu toe niet vervangen, zo luidt de conclusie.

Volgens Hobama is er meer mis met de zonneweide. Zo zou niet worden voldaan aan de voorwaarde dat tussen de rijen met zonnepanelen minimaal 3 meter ruimte moet zitten. Het Barchemse meetlint komt niet verder dan zo’n 2,65 meter. De genoemde 3 meter staat zowel in de vergunning als in de aanvraag van TPSolar. Minder afstand tussen de panelen betekent meer schaduw op de grond.

Afbreken

In het handhavingsverzoek oppert Hobama om de panelen af te laten breken en op de juiste afstand van elkaar te zetten. De vereniging stelt daarbij zelf al vast dat dit een kostbare operatie wordt voor de eigenaar, als de gemeente hiertoe besluit. Overigens zou ook het hekwerk niet op de juiste wijze geplaatst zijn.

De vereniging wil ook dat Lochem een grote dwangsom oplegt aan de projectontwikkelaar, als deze blijft verzuimen zich te houden aan de afspraken over de landschappelijke inrichting en de plaatsing van de panelen.

Hobama zegt de zaak aan te kaarten, omdat ze het een voorbeeld vindt van ‘mooipraterij’ door TPSolar. Letterlijk: ‘Het bedrijf heeft plannen om in Barchem een grootschalig zonnepark neer te leggen met zo’n 35.000 panelen. Daarvoor wordt een hernieuwde vergunning aangevraagd. In het vooroverleg met omwonenden zijn allerlei beloften gedaan over de groene inrichting. De belangenvereniging vreest dat daar opnieuw weinig van terecht zal komen.’

Reactie TPSolar

Projectontwikkelaar Stephan Roijers van TPSolar zegt de actie van Hobama te ervaren als ‘nogal flauw’. “De voorzitter van Hobama heeft mijn telefoonnummer en had dus gewoon even bellen. Achter onze rug een brief naar de gemeente sturen is pure pesterij”, zo laat hij weten. Volgens hem zijn de aantijgingen ook niet terecht. De groenaanleg is opgeleverd en gemeld bij de gemeente en die is na controle akkoord gegaan.

Roijers stelt dat het eerste groeiseizoen van de aanplant rond het park feitelijk volgend jaar nog moet beginnen. “De constatering dat een geplande bomenrij nog ontbreekt is terecht. In overleg met de gemeente hebben we hiermee gewacht. Liander moet mogelijk nog een kabel aanleggen en dan zouden de bomen in de weg staan.”

De strook van 15 meter, waarover Hobama het heeft, loopt dwars door het park, van oost naar west. Het was nooit de bedoeling om rondom zo’n brede strook vrij te houden.

Inspecties

TPSolar weet dat twee van de vijf bijenhotels op het park scheef staan. Roijers: “We inspecteren de groenvoorziening rond onze parken altijd in het voorjaar en het najaar. Dan wordt onder meer gekeken of er aanplant vervangen moet worden en of er gras opnieuw moet worden ingezaaid. Dat gaat binnenkort gebeuren door een lokaal bedrijf. Dan worden ook de bijenhotels weer rechtop gezet. Die staan overigens midden op het park. Daar ziet niemand iets van.”

Over de afstand tussen de zonnepanelen: “Dat kan ik vanaf hier natuurlijk niet nameten. In de vergunning staat een onderlinge afstand van 2,71 meter.” Hoe Hobama wel heeft kunnen meten, begrijp ik niet. Ze zijn niet op het park geweest. Bij oplevering heeft een inspectie plaatsgevonden en daarbij is alles in orde bevonden.” En over de conditie van het gras onder en tussen de panelen: “We hadden een droge zomer en sproeien is bij een zonnepark niet echt een optie”, zo klinkt het.

Ontvankelijk

Roijers rekent erop dat de gemeente Lochem  Hobama niet ontvankelijk verklaart omdat een handhavingsverzoek in zijn ogen alleen kan worden ingediend door een belanghebbende partij. Hij zegt overigens wel te begrijpen dat Hobama projecten van TPSolar in de gaten houdt, gezien de plannen voor zonnepark Bekenschot bij Barchem.

De gemeente heeft nog niet gereageerd op het handhavingsverzoek, anders dan dat een ontvangstbevestiging is verzonden. De beslistermijn is 8 weken, gerekend vanaf 13 september.

Extra, schriftelijke, toelichting van TPSolar:
[CITAAT] Je kunt het ene zonnepark niet vergelijken met het andere, omdat de wensen en eisen behoorlijk kunnen verschillen. De ligging van het project Berkelweide kent een aantal specifieke kenmerken. Allereerst is het van bovenaf (N332/Exelsebrug) goed zichtbaar (dus zichtbeperking kan niet) en zijn er alleen omwonenden aan de zuidzijde, op meer dan 250 meter afstand.

Daarnaast ligt het langs de N322, het Twentekanaal, de crossbaan en het onderstation van Liander, hetgeen al infrastructurele/afwijkende structuren zijn, waar het ontwerp van het zonnepark mee in lijn moest liggen. Daar waar het grenst aan De Berkel is uitgebreid overleg geweest met het waterschap, die zelfs de strook langs de waterkant van ons heeft gekocht om daar t.z.t. hun eigen aanplant te kunnen doen.

Afstemming

De grond tussen de N322 en het zonnepark is eigendom van de provincie, de grond tussen het zonnepark en het kanaal is van Rijswaterstaat.  Gezien deze aspecten is de landschappelijke inpassing van het zonnepark zelf beperkt gebleven tot een haag aan de kanaalzijde en struweel langs de strook bij De Berkel. Wij hebben met de provincie afgestemd om de bestaande beplanting langs de N322 door te trekken richting De Berkel, en onze groenvoorziener heeft ook in opdracht van de provincie deze beplanting in 2021 aangebracht. 

Kort gezegd was het dus niet realistisch om een mooi groen ingepast zonnepark op die locatie te realiseren, en is in samenspraak met gemeente, waterschap en provincie gekozen voor een karigere aanpak die beter aansluit bij de lokale kenmerken en bij de omgeving. De beplanting staat er pas anderhalf jaar, is net aangeslagen, en moet dus zijn eerste groeiseizoen nog krijgen.

Aanplant

Daardoor lijkt het van een afstandje alsof er helemaal niks staat, maar er zijn aan de zijde van De Berkel en de zijde van het kanaal 2.722 inheemse struikjes aangeplant. Op het talud van de provincie zal het ongeveer om eenzelfde aantal gaan, vermoed ik. In de bloemenstrook in het midden is 4.200 m2 inheems kruidenrijk grasland ingezaaid. Deze strook staat van medio mei tot eind juli in bloei, en wordt tot het najaar ‘verwilderd’ gelaten, omdat de kruiden de gelegenheid moeten krijgen om zaad te vormen en te verspreiden.

Dan wordt het tegen de winter eenmaal gemaaid, en in het voorjaar groeit alles weer uit. Dus inderdaad ziet het er een groot deel van het jaar misschien wat ‘rommelig’ uit en zijn er maar een maand of 3 bloemen. Maar dat hoort dus zo.

Herstel

Het planten van struikgoed kan pas als de blaadjes van de bomen zijn, in de regel van oktober/november t/m februari. Dus ook al constateerden we eerder in het jaar al dat er plantjes niet zijn aangeslagen door de droogte, we kunnen dat pas laat in het najaar verhelpen.  Daarom is er in het najaar een schouw, waarbij alles wordt opgenomen dat moet worden hersteld. [EINDE CITAAT]

Foto van de middenstrook van zonnepark Berkelweide van 20 juli 2021 (foto: TPSolar)