Hobama verbijsterd om uitspraken college over zonneparken

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/BARCHEM – De vereniging Hobama (Houd Landelijk Barchem Mooi en Aantrekkelijk) heeft een brief op poten naar het bestuur van de Regionale Energie Strategie (RES) van de Cleantech Regio en naar de gemeenteraad gestuurd. Aanleiding zijn uitspraken van het Lochemse college van B&W over plekken waar zonneparken al dan niet mogen komen. Volgens de RES mag het niet in ecologische verbindingszones en slechts bij hoge uitzondering in groene ontwikkelingszones. Het college ziet dit (nog) niet als officiële beleidslijn.

Dat er geen zonneparken mogen komen in de genoemde gebieden klinkt Hobama als muziek in de oren. Het door deze vereniging bestreden zonnepark Bekenschot, tussen Barchem en Ruurlo, ligt deels in een ecologische verbindingszone én in een groene ontwikkelingszone. Volgens de concept-RES zou Bekenschot er dus niet mogen komen.

Vragen

Tijdens een informatiebijeenkomst in januari stelden de PvdA en Meedenken met Lochem (MmL) vragen aan het college over Bekenschot. Hobama trekt uit het antwoord de conclusie dat het college zich niets aantrekt van de richtlijnen uit het concept voor de energiestrategie die voor de zeven gemeenten in de Cleantech Regio is opgesteld.

Het college wees erop dat de RES-beleidslijn nog niet is vastgesteld door de gemeenteraden. De colleges van de zeven gemeenten hebben al wel een versie vastgesteld en volgens Lochem worden groene ontwikkelingszones en ecologische verbindingszones daarin niet uitgesloten. Het college ziet zelfs voordelen van zonneparken omdat ze op sommige plekken kunnen bijdragen aan gebiedsopgaven, zoals vernatting en toename van de biodiversiteit, zeker in gebieden die nu landbouwgrond zijn.

Verbijsterd

Hobama schrijft verbijsterd te zijn door de uitspraken van het college. Namens de vereniging noemt voorzitter Hans Siemes het ‘een sprookje’ dat zonneparken een bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteit en een zinvol onderdeel kunnen zijn van een ecologische verbindingszones. Er wordt verwezen naar onderzoeken en mediaberichten waaruit zou blijken dat slechts een klein aantal zonneparken een gunstig effect hebben op de natuur.

Provincie

Naast de brief aan het regionale RES-bestuur en de Lochemse gemeenteraad is er ook een brief naar Gedeputeerde en Provinciale Staten van Gelderland uitgegaan. Hierin wordt gepleit voor de uitsluiting van zonneparken in Natura 2000-gebieden en in het Gelders Natuur Netwerk en in verbindende groene ontwikkelingszones, ecologische verbindingszones en agrarische gronden met (natuur)waarden.

De provincie werkt aan de actualisatie van de Omgevingsverordening en Hobama reageert met de brief om de reactienota van Gedeputeerde Staten op de velen zienswijzen die zijn ingediend.