Het Plein splijt én verenigt raad Lochem op één avond

0
Erik Haverkort (VVD) met op de achtergrond het college. (archieffoto: Arjen Dieperink)

LOCHEM – Het Plein – de gemeenschappelijke regeling voor werk, inkomen en participatie voor Lochem en Zutphen – slaagde er maandagavond (4/7) in om de gemeenteraad van Lochem op één avond eerst faliekant te splijten om even later te zorgen voor ultieme eensgezindheid.

Het gaat al lang niet goed met Het Plein, ondanks flinke sommen geld die erin zijn gepompt. Een raadsvoorstel die verbetermaatregelen in gang moet zetten kreeg geheel volgens verwachting een meerderheid.

Moties
Anders ging het met twee moties van de oppositie (PvdA, VVD, GroenLinks) enerzijds en de coalitie (GB, CDA en D66) anderzijds. De oppositie wil dat het presidium van de raad voor de volgende raadsvergadering – na het zomerreces – met aanbevelingen komt over hoe het best is te onderzoeken of de raad voldoende sturing heeft op het algemeen bestuur van Het Plein, waarin wethouder Kottelenberg zitting heeft.

Rekenkamer
De coalitiepartijen willen ook onderzoek doen maar vindt dat de eigen Rekenkamercommissie dat moet doen. De oppositie verweet de coalitiepartijen dat ze het college de hand boven het hoofd zouden willen houden en wilde voorkomen dat het onderzoek zich op de rol van de wethouder zou richten. De coalitiepartijen ontkenden dit in alle toonaarden.

Harde woorden
Er volgden harde woorden, zoals ‘de transparantie is in gevaar’ (VVD) en ‘duaal is definitief exit’ (PvdA). Het gevolg was een schorsing waarin de partijen nogmaals wilden proberen de impasse te doorbreken. Wat daar precies gebeurde is niet duidelijk maar wat volgde was een wonderlijk spel.

Motie van treurnis
Fractievoorzitter Erik Haverkort van de (VVD) zou een nieuwe motie voorlezen maar hij werd na twee zinnen onderbroken. De tekst was op papier nog niet uitgedeeld aan pers en publiek, maar kennelijk al wel digitaal verspreid onder raadsleden. In de wandelgangen was pas later te horen dat het om een motie van treurnis richting college ging. Waarom is niet duidelijk, maar Marjan Beuke (PvdA) trok aan de noodrem, voordat Haverkort de motie kon indienen. Het gevolg was een nieuwe en zeer langdurige schorsing.

Consensus
Die moet louterend hebben gewerkt, want het gevolg was een aangepaste motie die door alle zes fracties in de raad werd gesteund. De consensus: de onderzoeksvraag wordt alsnog bij de Rekenkamer neergelegd en het functioneren van het college in het algemeen bestuur van Het Plein is geen taboe meer.