Schouwburg haalt gevraagde subsidie binnen

0
De Schouwburg Lochem aan de Oosterwal (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Bestuur en directie van de Schouwburg Lochem kunnen aan de slag met het bedrijfsplan dat ze eerder indienden bij de gemeente. De raad ging in meerderheid akkoord met het gevraagde subsidiebedrag van 312.000 euro. Dat is 20.000 meer dan in het aangenomen collegevoorstel staat. Een amendement van de PvdA om die 20 mille extra toch te verstrekken haalde het ook.

Opluchting
Er ging een letterlijke zucht van verlichting door de aanwezige schouwburgbestuurders. Het nieuwe bedrijfsplan beoogt het genereren van meer eigen inkomsten en een prominentere rol in de plaatselijke cultuur(educatie).

Stemverhouding
De stemverhouding was overeenkomstig de voorspelling van LochemsNieuws van vorige week, ware het niet dat een raadslid afwezig was. Het werd derhalve 13-9 in plaats van de voorziene 13-10. CDA, GB en één lid van GroenLinks stemden tegen zowel het voorstel als het amendement. Het ontbrekende raadslid was van GB.

Prestaties
De schouwburg moet de komende jaren wel flink ‘aan de bak’, al was het maar omdat een motie van D66 en CDA eveneens een meerderheid haalde. Die behelst dat de schouwburg al vanaf volgens jaar wordt afgerekend op prestaties. De raad wil verder jaarlijks een update over hoe het gaat met de voortgang van het bedrijfsplan. Na 2 jaar volgt een evaluatie en de uitkomsten wil de raad betrekken bij het opstellen van de kadernota. Dat is een voorloper op de begroting van de daaropvolgende jaren.