Het Plein is per 1 januari definitief passé

0

LOCHEM/ZUTPHEN – Het gaat Lochem en Zutphen daadwerkelijk lukken om Het Plein op 1 januari op te heffen. Dat voornemen was er al maar de vraag was dat ook zou lukken. Vorige week zijn de beide colleges van burgemeester en wethouders samen tot de conclusie gekomen dat het gaat lukken. De gemeenten gaan de taken op het gebied van werk en inkomen zelf uitvoeren.

Sturing
Lochem en Zutphen denken, door wat vroeger de sociale dienst heette weer zelf te doen, meer sturing te kunnen geven aan de betrokken taken. Dat was overigens vooral de wens van Zutphen, dat ook zorgtaken als de Wmo en schuldhulpverlening door Het Plein laat uitvoeren. Het Plein is een zogeheten gemeenschappelijke regeling van twee gemeenten. Omdat Zutphen wilde stoppen zat er voor Lochem niets anders op dan mee te gaan in die wens.

Erg rouwig is de Lochemse politiek er overigens niet om. Het Plein is nooit een groot succes geweest. Met name op financieel gebied was het een drama. Er moest de afgelopen jaren regelmatig veel geld bij. Het Plein bestaat sinds 2010.

Dichterbij
Vooral voor Lochemers die bijvoorbeeld een Bijstandsuitkering ontvangen stond Het Plein letterlijk op afstand, in Zutphen. Lochem denkt dat alles rond werk en inkomen beter dichterbij de inwoners kan worden georganiseerd. Hoewel het politieke traject nog loopt, is het voornemen om de taken onder te brengen bij een nieuw op te richten loket dat ‘t Baken is gedoopt.

‘t Baken
‘t Baken is overigens meer dan alleen werk en inkomen. Inwoners kunnen er ook terecht voor zorg, jeugdzorg en ondersteuning voor mensen die in financiële problemen raken. Zutphen richt het soortgelijke Werkbedrijf op.

Plan van aanpak
Er ligt nu een plan van aanpak waarin de overheveling van taken van Het Plein naar de gemeenten is geregeld. Centraal staat dat de dienstverlening tot 1 januari is gegarandeerd. Zowel cliënten als werkgevers moeten zo min mogelijk overlast ondervinden van de overgang. Het is de bedoeling om beide doelgroepen tijdig te informeren over waar en bij wie zij na 1 januari terechtkunnen.

Werknemers
In het plan van aanpak staat ook dat de geplaagde werknemers van Het Plein vanaf 1 januari in dienst komen van de gemeente Zutphen. Daarnaast krijgen ze de gelegenheid om te solliciteren op functies in de gemeente Lochem.

Kosten
De gemeenteraden van Zutphen en Lochem worden gevraagd een besluit te nemen over de kosten die gepaard gaan met de beëindiging van Het Plein. Die kosten zijn beraamd op 617.760 euro. Het aandeel dat voor rekening van Lochem komt is 12% hiervan, oftewel 74.000 euro. De gemeente had al 62.000 euro gereserveerd op de begroting, zodat de raad nog fiat moet geven voor 12 mille.

Naar verwachting nemen beide gemeenteraden in juli een besluit. Het algemeen bestuur van Het Plein neemt vervolgens het definitieve besluit tot het opheffen van Het Plein.

De gemeenteraden van Lochem en Zutphen worden dinsdagavond (19/6) bijgepraat tijdens een informatieve bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis in Lochem. De bijeenkomst is openbaar. Aanvang 19.30 uur.