PvdA wil noodmaatregelen kruising Quatre Bras

0
Op deze kruising (Quatre Bras) in de N348 tussen Eefde en Gorssel gebeuren regelmatig ongelukken

EEFDE/GORSSEL – De kruising van de N348 (Zutphenseweg) met de Flierweg en de Quatre Brasweg tussen Eefde en Gorssel baart de Lochemse politiek zorgen. De PvdA pleitte maandagavond (18/6) voor tussentijdse maatregelen, in afwachting van de reconstructie van de kruising die voor volgend jaar op de agenda staat.

De PvdA wees bij monde van Martine Willems op de vaak ernstige ongelukken die er met enige regelmaat plaatsvinden. De afgelopen tijd was het twee keer kort achter elkaar fliknk raak. Ze vindt langer wachten met het treffen van maatregelen onacceptabel. De PvdA denkt zelf aan tijdelijke verkeerslichten of het terugbrengen van de maximum snelheid van 80 naar 60 kilometer per uur.

Proef
Dat laatste gaat overigens direct na de zomervakantie al gebeuren al is dat bij wijze van proef. Ingediende bezwaren tegen die maatregel kunnen nog tot vertraging leiden, zo waarschuwde wethouder Eric-Jan de Haan. Hij heeft na het laatste ongeval, van afgelopen vrijdag, contact gezocht met de gedeputeerde. De provincie Gelderland is eigenaar van de weg. Er is gesproken wat er aan tijdelijke maatregelen mogelijk is en wat de gemeente daaraan kan bijdragen.

Eerder werd naar aanleiding van ongevallen al de bebording op de kruising aangepast. Het lijkt De Haan niet zinvol om nog meer of andere borden te plaatsen.

Onteigening
In het voorjaar van 2019 volgen structurele maatregelen voor de gevaarlijke kruising. Dat geldt overigens ook voor de kruising van de N348 met de Jodendijk/Scheuterdijk. De provincie Gelderland is begonnen met een onteigeningsprocedure om de benodigde grond in bezit te krijgen.

Dit is de voorkeursvariant voor de herstructurering van de kruising Quatre Bras (bron: Provincie Gelderland/Grontmij