Helft nieuw bedrijventerrein Diekink is al (bijna) vergeven

0
Toekomstig bedrijventerrei Diekink. (infographic: LochemsNieuws)

LOCHEM – Bedrijventerrein Diekink 1, dat wordt ontwikkeld tussen Rossweg, Rengersweg en het spoor is al bijna voor de helft serieuze belangstelling. Het gaat om ruim 3 hectare van de 6,5 die is te vergeven. Een deel van de grond is bestemd voor de Nijha, dat het pand aan de Hanzeweg gaat verlaten.

Over de overige gegadigden kan de gemeente nog geen informatie geven. De Cleantech Regio stelt de zaken in Lochem in Regionaal Programma Werklocaties nog rooskleuriger voorgesteld. Daarin is te lezen: ‘Diekink 1 is al vrijwel geheel gereserveerd. Wil Lochem blijven presteren voor de lokale markt, dan zal ook Diekink 2 in voorbereiding moeten worden genomen.’

Diekink 2 in procedure

De gemeente Lochem bevestigt dat de procedure voor Diekink 2 al is opgestart, al beperkt zich dit nog tot overleg met de provincie en de regio. In de Regio Stedendriehoek, waar Lochem onder valt, zijn afspraken gemaakt over het soort bedrijventerrein dat per gemeente wordt ontwikkeld.

Drie fasen

Diekink 2 ligt in het verlengde van Diekink 1 in westelijke richting. Later kan daar nog een fase (Diekink 3) aan worden toegevoegd. Het nieuwe bedrijventerrein loopt parallel aan Aalsvoort maar aan de andere kant van de spoorlijn Zutphen-Oldenzaal.

Watergebonden

In het Regionale Programma Werklocaties van de Cleantech Regio is ook te lezen dat onder meer in Lochem de vraag naar en ontwikkeling van ‘watergebonden werkgelegenheid’ wordt gemonitord. Hierbij gaat het om werkgelegenheid bij bedrijven die direct aan het Twentekanaal liggen en die daar bedrijfsmatig gebruik van maken.

Het gaat in de gemeente Lochem om 5 bedrijven(Twentsche Kabelfabriek (TKF), For Farmers, Reudink, Bruil Beton en Mix en CAVV Zuid Oost-Salland (aan de Goorseweg). Deze bedrijven bieden in totaal werk aan zo’n 500 mensen