Gemeente Lochem eert veteranen op 28 juni

0

(tekst letterlijk overgenomen uit persbericht van de gemeente Lochem)
JOPPE/LOCHEM – Alle veteranen die in de gemeente Lochem wonen, hebben een uitnodiging voor de Veteranendag ontvangen. De gemeente organiseert deze dag jaarlijks samen met leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool in Joppe. Op vrijdag 28 juni eren we zo de militaire veteranen voor hun inzet, in recente militaire missies en in het verleden.

Veteranen zijn alle (ex-)militairen met de Nederlandse nationaliteit, die ons land dienen en dienden in oorlogsomstandigheden. Nederland heeft op dit moment ruim 111.000 veteranen. Sinds 1940 hebben 650.000 veteranen zich ingezet tijdens drie oorlogen en bijna honderd vredesmissies: van de Tweede Wereldoorlog tot recente missies in onder andere Mali, Afghanistan en Irak.

Veteranen gemeente Lochem

De 160 veteranen uit onze gemeente vervulden hun militaire dienstplicht tijdens missies van toen en nu in bijvoorbeeld Indië, Nieuw Guinea en Korea. Ze werden ingezet voor de medische verzorging van de Nederlandse troepenmacht, als tolk, maar ook bij het ruimen van explosieven en plaatselijke vredesonderhandelingen. Het kunnen delen van hun soms zeer ingrijpende ervaringen houdt het verleden voor hen levend.

Dichtbij

De gemeente Lochem organiseert de Veteranendag dichtbij, omdat niet iedereen in de gelegenheid is om de Nederlandse Veteranendag op 29 juni in Den Haag bij te wonen. De besloten samenkomst op vrijdag 28 juni is een blijk van erkenning en waardering voor hun waardevolle inzet van de vrede, nu en in het verleden.

Programma 28 juni, van 19.00 – 21.00 uur, Gorsselse Enkweg 1a (aula)
 Welkomstwoord en uitleg programma door burgemeester Van ‘t Erve
 Blazen “Last Post”
 Twee minuten stilte
 Wilhelmus
 Kranslegging bij het Indiëmonument door burgemeester Van ’t Erve en een leerling van de Joppeschool
 Toespraak door burgemeester Van ’t Erve
 Gedicht door een leerling van de Joppeschool
 Toespraak door een leerkracht van de Joppeschool
 Afsluiting met een hapje en een drankje

Welkom

Ook veteranen die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, zijn van harte welkom bij de Veteranendag.