GroenLinks over Doornberg: ‘Nooit aan moeten beginnen’

1
Doornberg Recycling aan de Scheggertdijk in Almen vanuit de lucht (bron: gemeente Lochem)

LOCHEM/ALMEN – De fractie van GroenLinks (GL) in de Lochemse gemeenteraad is er niet van overtuigd dat de 2,7 miljoen die wordt uitgegeven aan de uitkoop van Doornberg Recycling in Almen kan worden terugverdiend via de verkoop van bouwkavels.

Fractievoorzitter Jolande van Borrendam schrijft in een toelichting dat haar partij in 2014 heeft geprobeerd om de verruiming van de milieuvergunning tegen te gaan. In een interpellatiedebat, deze maand precies 4 jaar geleden, gaf GL aan dat omwonenden al lang veel last ondervonden van Doornberg. Volgens de bestemming mocht er een bedrijf komen met een milieuvergunning van maximaal 3.1, de lichtste categorie.

Motie
Het college wilde gebruik maken van de bevoegdheid om dit te veranderen in 3.2. Die bevoegdheid hadden B&W, maar desondanks werd het advies van de gemeenteraad gevraagd. Een meerderheid van de raad vond dat het college het besluit naar eigen inzicht moest nemen. Een motie van GL om de categorisering niet te wijzigen werd verworpen.

Risico
GroenLinks vindt dat er destijds een fout besluit is genomen en vindt dat nu het risico bestaat dat op basis daarvan nu gemeenschapsgeld verloren dreigt te gaan. Dat is opmerkelijk, want GL is sinds afgelopen voorjaar coalitiepartij en er zijn geen signalen dat de eigen wethouder op dit dossier een minderheidsstandpunt inneemt binnen het college. Daardoor lijkt het dat hij wél overtuigd is van de haalbaarheid van het terugverdienen van het geïnvesteerde bedrag.

In de verklaring schrijft de fractie: ‘De gemeente had er nooit aan moeten beginnen. Bij het opstellen van de Omgevingsvisie kunnen we er in de toekomst voor zorgen dat overlast gevende bedrijven alleen op een bedrijventerrein kunnen worden gevestigd.’

1 REACTIE

  1. Met overlast is niet alles gezegd. Het probleem spitste zich steeds meer toe op het feit dat de gemeente niet bij machte was handhavend op te treden. Met name bleek het onmogelijk om de brandveiligheid binnen de perken te houden. B&W moesten erkennen dat er serieuze risico’s waren op brand met mogelijk ernstige gevolgen voor het dorp Almen en omgeving.

Comments are closed.