Snel eerste schermutselingen rondweg Lochem

0
Eerlijk is eerlijk: Dit bankje met afvalbak en plaquette was in 2017 de eerste fysieke voorbode voor de rondweg (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De provincie Gelderland gaat – na bijna 50 jaar praten, plannen en afblazen – op heel korte termijn de eerste voorbereidingen treffen voor de aanleg van de rondweg. Nog voor half januari verdwijnen er bomen van de Stationsweg, Spoorlaan en Kwinkweerd.

De plotselinge haast heeft alles te maken met een ontheffing die de provincie heeft om ook bomen met roekennesten te verwijderen. Vanaf half januari beginnen deze beschermde vogels alweer met het bouwen van nesten en dat mag niet verstoord worden.

Er werd gewacht op de goedkeuring van het zogeheten Inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek–A1. Dit plan is woensdag (19/12) door Provinciale Staten afgehamerd.

In 2019 zijn nog meer activiteiten te verwachten. De provincie streeft ernaar eind 2019 de kabels en leidingen op de Kwinkweerd te verleggen.

Roeken
De roekennesten zijn verplaatst naar de Kanaaldijk en er daar in de buurt zijn foerageergebieden ingericht om de vogels te lokken. In overleg met de gemeente Lochem neemt de provincie maatregelen om de groei van de kolonie op ongewenste plekken te voorkomen. Deze locaties staan in het Roekenbeschermingsplan van de gemeente.

Vleermuizen
Het navigatiesysteem van vleermuizen die in het stationsgebied leven wordt tijdelijk voor de gek gehouden. Deze dieren gebruiken de bomen in de omgeving als oriëntatiepunten. Op de plekken waar de bomen worden gekapt worden schermen geplaatst zodat de vleermuizen niet verdwalen. Als de weg rondweg af is, worden nieuwe bomen gepland.

Ter compensatie van te kappen bomen wil de provincie 400 jonge bomen planten op Landgoed Ampsen. Hierover wordt overlegd met de eigenaar.

Wanneer de langverwachte en onomkeerbare aanleg van de rondweg begint is nog steeds niet nader gespecificeerd. Het streven blijft onverminderd dat de klus geklaard moet zijn tussen 2022 en 2024.