Martijn Hospers nieuwe bestuursvoorzitter PlusOV

0
Wethouder Martijn Hospers van Hattem is de nieuwe bestuursvoorzitter van PlusOV (foto: PlusOV)

LOCHEM – Wethouder Martijn Hospers van Hattem is verkozen tot nieuwe bestuursvoorzitter. Hij volgt Nathan Stukker, wethouder in Apeldoorn, op. Die laatste trad pas begin juli aan en wordt vervangen omdat Apeldoorn het leerlingenvervoer voortaan zelf gaat regelen.

Ook Zutphen en Deventer hebben ervoor gekozen om die vorm van vervoer – ook wel routegebonden vervoer genoemd – zelf te organiseren. Dit naar aanleiding van grote problemen bij de start van het schooljaar, dit jaar en in 2017. Deze gemeenten laten het vraagafhankelijk vervoer (vroeger Regiotaxi) nog wel uitvoeren door PlusOV.

Logischer
Martijn Hospers: ,,Nathan Stukker heeft de voorzittersrol prima vervuld. Maar nu de
gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen zelf hun routegebonden vervoer gaan organiseren, is het logischer om een voorzitter aan te wijzen uit één van de 6 gemeenten, die voor zowel het routegebonden als vraagafhankelijk vervoer bij PlusOV blijven.”

Ontwikkelingen
Het PlusOV-bestuur gaat zich de komende maanden verder buigen over de ontwikkelingen van onder meer de nieuwe aanbestedingen van het vervoer, kostenbeheersing, het verbeteren van de bedrijfsvoering en het leerlingenvervoer voor het seizoen 2019/2020 in de gemeenten Lochem, Brummen, Voorst, Epe, Hattem en Heerde.

Kleinschaliger
Lochem heeft ervoor gekozen om bij PlusOV te blijven. Daarbij is wel de uitdrukkelijk wens geuit om voor het volgende schooljaar in zee te gaan met kleinere, regionale of zelfs lokale vervoerder. Ook PlusOV zelf heeft aangegeven liever met meerdere kleine partijen te willen werken om te voorkomen dat grote bedrijven teveel macht uitoefenen en hun eigen plan trekken. De hernieuwde aanbesteding moet nog beginnen.