GroenLinks en PvdA: ‘Lagere rioolheffing voor zuinige gebruiker’

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – GroenLinks en de PvdA willen dat er een lagere rioolheffing gaat gelden voor huishoudens die zuinig zijn met water. De prikkel om zuinig te zijn ontbreekt nu, omdat het voor de heffing niet uitmaakt of je nu 0 of 350mwater per jaar loost.

Kans
Een motie van beide partijen werd maandag weggestemd door de Lochemse gemeenteraad maar het is niet ondenkbaar dat het voorstel in een later stadium meer kans maakt. D66 gaf al aan het qua strekking wel eens te zijn met GL en PvdA. De fractie stemde uiteindelijk toch tegen de motie omdat die te weinig ruimte laat voor het college om een eigen plan te trekken.

Timing
De motie vroeg van wethouder Bert Groot Wesseldijk om een eerste trede in te voeren voor een verbruik van 0 tot 150 kuub water. Die was daar niet aan toe en vindt de timing niet goed. Volgens hem is het logischer om de discussie later dit jaar te voeren, als de gemeentelijke belastingen aan de orde komen.

Watergebruik
De rioolheffing is gebaseerd op het watergebruik van een perceel. Wat er uit de kraan komt is immers te meten, in tegenstelling tot wat er precies het riool in gaat. Namens de indieners van de motie zei Willem Beekman (GL) maandag dat het huidige systeem niet uitnodigt om water te besparen. Of je nu 0 liter of omgerekend 960 liter water per dag gebruikt; je betaalt in de gemeente Lochem altijd 303,96. Voor grootgebruikers, zoals bedrijven, gelden hogere tarieven.

Instaptarief
Als het aan GL en PvdA ligt wordt de eerste trede van de rioolheffing straks anders. Het voorstel is om een ‘instaptarief’ te hanteren voor huishoudens die tussen 0 en 150 kuub afvalwater produceren. Omdat de heffing wel kostendekkend moet blijven betekend dat onherroepelijk dat de daaropvolgende tarieven omhoog moeten.

Tarief
De geldende Lochemse verordening met bijbehorende tarieven is HIER te lezen.

Andere gemeenten
Andere gemeenten zijn ook op zoek naar wegen om een gedifferentieerd tarief te komen om goed gedrag te belonen. Er zijn nog nauwelijks gemeenten die er al mee werken. Wel is zeer recent een rapport verschenen met de titel ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie Inventarisatie’. Deze is opgesteld door een drietal gespecialiseerde bureaus in opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie Inventarisatie. In de klankbord groep zaten vertegenwoordigers van verschillende overheden, waaronder gemeenten.

Het rapport is HIER te lezen.

Mogelijkheden
In dit rapport wordt onder meer de suggestie gegeven om tot tariefdifferentiatie te komen door het hemelwaterdeel voor rekening van de eigenaar van een pand te komen en het afvalwaterdeel voor rekening van de gebruiker. Dat laatste zou kunnen door een bedrag aan vastrecht, gecombineerd met een variabel deel.

Dat variabele deel kan worden berekend aan de hand van bijvoorbeeld het aangesloten aantal vierkante meters verhard oppervlak of het totale perceeloppervlakte. Ook is het volgens de opstellers denkbaar dat de WOZ-waarde van een pand als leidraad wordt genomen.