Adviesraad Sociaal Domein pas na de zomer

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – De Adviesraad Sociaal Domein, dat het klankbord van de gemeente Lochem moet worden op het gebied van onder meer zorg, welzijn, jeugd, werk en inkomen, laat nog tot na de zomer op zich wachten. Dat zei wethouder Trix van der Linden maandagavond tegen de gemeenteraad die het geduld begint te verliezen.

Een motie van de coalitie (CDA, GB en D66) draagt de wethouder op om in ieder geval de verordening, waarin de regels rond de beoogde adviesraad zijn vastgelegd, nog voor de zomervakantie voor te leggen aan de raad.

Aanzet
De eerste aanzet tot het adviesorgaan, dat onder meer de Wmo-raad en het Cliëntenraad Het Plein moet vervangen, werd al in 2014 gegeven. Een motie van de oppositie (PvdA, VVD en GL) eiste dan ook dat de verordening er uiterlijk 23 april zou liggen. Die motie haalde het evenwel niet.

Stuitend
De VVD noemde de nieuwe vertraging ‘stuitend’ en wees erop dat de motie van coalitie precies hetzelfde opdraagt aan het college dan drie-en-een-half jaar geleden. De invoering van de raad zelf moet volgens deze motie ‘zo spoedig mogelijk’. Dat is volgens de liberalen een aansporing om vooral rustig aan te doen.

Wmo-raad
Met name de mensen die via de Wmo huishoudelijke hulp of zorg krijgen zijn momenteel verstoken van een orgaan dat hun belangen bewaakt. De leden van de Wmo-raad stapten eind vorig jaar op omdat ze het niet eens waren met de manier waarop hun werk moet worden voortgezet in de Adviesraad Sociaal Domein. Daarmee is ook veel kennis verloren gegaan. De insteek van het college dat ‘het goede van de huidige adviesraden moet worden behouden’ komt daardoor onder druk te staan.

Waakhond
De Adviesraad Sociaal Domein krijgt een breed aandachtsveld en wordt geacht te signaleren en om inwoners met persoonlijke ervaringen bij de advisering te betrekken. Verder moet de adviesraad de gemeente op de vingers kijken en de betrokken processen bewaken.

Voorbeeldverordening
Tijdens de raadsvergadering kwam de verordening Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Lansingerland ter sprake. Deze verordening is de de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) als goed voorbeeld bestempeld. De verordening is HIER te vinden.