Glinsterende ‘wapperdingen’ zijn tegen de roeken

2
Een van de draaiende reflectoren in een boom aan de Oosterwal (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Afgelopen weekend maakten we een raadseltje van wapperende en in de zon glinsterende dingen in de bomen langs onder meer de Oosterwal en Oosterbleek. Verreweg de meeste reacties gingen over het verjagen van roeken. Het had nog wat voeten in de aarde om de juiste informatie boven tafel te krijgen, maar… roeken is goed!

Het zijn overigens niet zomaar wapperdingen. Officieel heten ze Firefly bakenkaarten. Ze reflecteren zowel overdag als ‘s nachts het licht. De kaarten bevatten 4 stickers die zowel daglicht als UV-licht reflecteren. De kaarten reflecteren en verspreiden het licht en zijn tot op zo’n 250 meter afstand waarneembaar. De bakens blijven in ieder geval tot de herfst hangen.

Bomenkap

Door de kap van de bomen rondom het station, waarin veel roeken nestelden, ontstond de angst dat de vogels naar de binnenstad zouden trekken. Roeken zoeken elkaar namelijk graag op. Dat is een schouwspel dat elke ochtend en avond is te zien boven Lochem. Het is de bedoeling om de roekenkolonies aan de Hanzeweg en Westerwal niet verder te laten groeien en te voorkomen dat er elders massaal nesten verschijnen.

Verjaagd

In de stad zijn op locaties die dicht bij de bestaande roekenkolonie aan de Hanzeweg en de Westerwal en op locaties waarvan bekend is dat er in het verleden roeken zaten van die bakenkaarten opgehangen. Onder meer dus ook langs de gracht bij de Oosterwal en -bleek. Op deze locaties mogen de roeken ook actief worden verjaagd door Hacron Groen.

Omdat roeken nog altijd een beschermde vogelsoort is mag verjaging alleen plaatsvinden met toestemming van de provincie. Die toestemming heeft Hacron Groen. Anderen mogen niets doen dat de vogels verstoord. De provincie is al bouwer en toekomstig eigenaar van de rondweg overigens mede-veroorzaker van de ‘volksverhuizing’ van de roeken. De bomen bij het station moesten wijken voor die rondweg.

Kanaaldijk

Hacron Groen en de vogelwerkgroep houden in de gaten of er nieuwe vestigingslocaties dreigen te ontstaan. Dan kunnen eventueel maatregelen worden genomen. Aan de Kanaaldijk zijn nesten opgehangen en wordt voedsel aangeboden in de hoop de roeken daar naartoe te lokken.

Hieronder nogmaals de video van de draaiende reflectiekaarten:

2 REACTIES

  1. Ik kan mij nog herinneren dat de boeren een paar jaar geleden speciale windmolens bij hun kuilplaatsen hadden neergezet tegen de roeken. Al snel bleek dat die slimme vogels in de gaten hadden dat ze juist daar moesten zijn. Je zag ze gewoon naast die molens op de richels zitten. Ben benieuwd.

Comments are closed.