Gemeente: ‘mogelijkheden tegen roeken zijn beperkt’

0
De roekenkolonie aan de Westerwal (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De roeken in Lochem blijven de gemoederen bezig houden. De gemeente doet deze week in de Berkelbode een boekje open over de beschermde vogels en de do’s en don’ts als het gaat om bestrijden van overlast.

Met name aan de Westerwal en omgeving hebben omwonenden veel last van de roeken. Er zijn inmiddels 175 nester geteld. Dat zorgt voor een tsunami aan vogelpoep en een enorm kabaal. Dat bederft voor sommige buren de nachtrust of de lust om nog naar buiten te gaan. Ze willen graag van de vogels af.

Status

De gemeente begrijpt die wens maar jan die niet in vervulling laten gaan omdat er sprake is van beschermde vogels. Wie in Lochem mensen spreekt bemerkt nogal eens onbegrip over de status die de roeken hebben. ‘Er zijn er toch al veel te veel?’, zo klinkt het vaak. Dat mag in Lochem zo lijken, maar landelijk is dat niet het geval.

In het begin van de jaren ’70 was het roekenbestand in Nederland op een dieptepunt. Bestrijdingsmiddelen in de landbouw werden aangewezen als de boosdoener. Door maatregelen en minder gebruik van gif namen de aantallen weer toe. Maar vanaf 2000 is er weer sprake van een lichte afname. In 2016 werden rond 50.000 broedparen geteld.

lees verder onder de foto…

Langs het Twentekanaal ter hoogte van de spoorwegovergang bij de Grote Drijfweg bevindt zich een grote roekenkolonie (foto: Jan van Loncen)

 Meer overlast

Dit komt volgens Vogelbescherming deels door verstoring in verband met overlast en schade. Volgens de organisatie zorgen die verstoringen ervoor de grote kolonies zich over meerdere locaties verspreiden. Dit lijkt in Lochem het geval. De grote kolonie die voorheen bij het station vertoefde werd verjaagd. Kleinere kolonies duiken sindsdien op twee plekken langs het Twentekanaal, maar dus ook op en om de Westerwal.

Elders in Lochem lijken de zogeheten Firefly-bakens in de bomen effect te sorteren. Aan de Westerwal mogen die niet worden ingezet omdat daar sprake is van een vaste kolonie die daar al jarenlang vertoeft. Het oorspronkelijke aantal nesten bedroeg 60 tot 70 maar is dus explosief gegroeid.

Nieuwe nesten weghalen

Wel zijn de bomen aan de Westerwal gesnoeid voor zo ver die buiten de kerngroep van de kolonie roeken vielen. Zo wordt de bouw van nog meer nesten bemoeilijkt. Nieuwe nesten worden weggehaald. Ook op nieuwe locaties, zoals achter de synagoge en bij de moskee en  langs de Koedijk zijn de nesten verwijderd. Dat mag overigens niet meer als zich er al eieren of kuikens in bevinden.

Nesten tijdig weghalen is nog een kunst op zich. Want als de vogels een plek geschikt vinden, bouwen ze binnen een dag een nieuw nest en leggen er eieren in. Zulke ‘bewoonde’ nesten worden pas in het najaar weggehaald.

Ontheffing

De gemeente vraagt een gebiedsontheffing aan bij de provincie. Doel is om meer maatregelen te mogen nemen in de binnenstad. Daaronder valt – onder voorwaarden – ook de kap van essen waar roeken nestelen. Deze bomen verkeren in slechte staat. Veel essen zijn getroffen door de essentaksterfte. Dat maakt ze mogelijk ook gevaarlijk.

Roeken eigenhandig iets aandoen is overigens strafbaar.