Raad niet tegen kandidaat-raadsleden in stembureaus

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – De meerderheid van de Lochemse gemeenteraad vindt het geen bezwaar dat mensen, die op de kieslijst van een politiek partij staan, ook actief zijn als medewerker van een stembureau. D66 diende maandag een motie in om hier een einde aan te maken, maar kreeg hiervoor nauwelijks steun.

Fractievoorzitter Marleen van der Meulen zei in een toelichting op de motie dat ze het altijd al vreemd heeft gevonden dat ze bij het betreden van een stemlokaal vaak mensen ziet zitten die zelf kandidaat zijn. Dit geldt uiteraard vooral bij gemeenteraadsverkiezingen, maar bij de laatste Kamerverkiezingen waren er ook twee kandidaten uit de gemeente. Naast Marleen van der Meulen zelf was dit Erik Haverkort namens de VVD. Geen van beiden was toen overigens actief op een stembureau.

Kieswet

Een overweging van D66 was dat de Kiesraad op termijn met een aanpassing van de Kieswet wil komen en nu al adviseert om geen mensen in te zetten als lid van een stembureau die zelf ook kandidaat zijn tijdens diezelfde verkiezingen. Van der Meulen vindt dat belangverstrengeling dan wel beïnvloeding op de loer ligt, al zal dit meestal niet bewust gebeuren. “Je mag in het stemlokaal geen reclame maken. Door er zelf te gaan zitten doe je dit in feite toch”, zo luidde de uitleg.

Niet voor de muziek uit

D66 is bang dat sommige kiezers in het stemhokje hun stem op een kandidaat uitbrengen die ze net achter de tafel van een stembureau hebben zien zitten. Andere fracties kunnen zich dat maar lastig voorstellen, bleek maandagavond. Namens GB zei Roel Blaauw: “Ik stem altijd op basis van een partijprogramma.” Om eraan toe te voegen dat zijn fractie niet voor de muziek wil uitlopen maar liever de regelgeving uit Den Haag afwacht.

Dat is ook de mening van de PvdA. Ruben Otemann zei: “Ik ben verbaasd. Wetgeving is onderweg. En dit is geen blijk van waardering voor de mensen die de moeite nemen om zich beschikbaar te stellen.” Ook de VVD en twee van de drie CDA-leden vinden dat de gemeente rustig moet afwachten en geen voorschot moet nemen op regelgeving.

Toekomst

Het derde CDA-lid, Pieter Bas ter Maat, vindt het juist een goed idee om nu al de stap te zetten naar iets dat over 10 jaar volgens hem vermoedelijk heel gewoon wordt gevonden. “We kunnen nu gewoon al aan de toekomst beginnen”, zo zei hij. Ook GroenLinks gaf aan voor de motie te zullen stemmen.

Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve vond dat het gaat om een politiek kwestie en liet het oordeel dan ook graag aan de raad. Hij zei veel waardering te hebben voor mensen die meedoen aan het democratische proces door zich beschikbaar te stellen als lid van het stembureua. Maar hij kan ook het ‘scherpe principe’ van D66 volgen.

Ruimte maken

Marleen van der Meulen merkte nog op dat zich bij de laatste verkiezingen meer mensen aanmeldden dan er nodig waren en dat er dus mensen teleurgesteld moesten worden. “Raadsleden kunnen dus ruimte maken voor andere gegadigden.” De motie werd desondanks verworpen met 7 stemmen voor en 16 tegen.