Gemeenteraad dwingt nieuwe inspraakronde windmolens af

0
Foto ter illustratie. (bron: pixabay.com)

LOCHEM – Tijdens de inspraakprocedure op weg naar een beleidsplan waarin staat hoe de gemeente Lochem moet omgaan met eventuele aanvragen voor grote windmolens, komt er een extra openbare avond waar de gemeente terugkoppelt wat het aan adviezen van inwoners heeft genoteerd. Pas daarna is de gemeenteraad weer aan zet.

Het gaat om een beleidsplan dat er moet liggen vóór dat er een concreet plan voor windmolens wordt ingediend bij de gemeente. Omdat het onderwerp gevoelig ligt en zowel in de politiek als onder inwoners emoties losmaakt en een potentiële splijtzwam is, lijkt iedereen nog meer dan bij andere onderwerpen gefocust op de burgerparticipatie.

Amendement

De afgelopen weken is er al vaker over gesproken. Gisteren kwam het stuk van het college ‘onder de hamer’, maar niet voordat een amendement en een motie waren besproken. Het amendement kwam van VVD, CDA, D66 en GB en pleitte voor toepassing van de zogeheten Participatiewijzer van de Nationale Ombudsman.

Wethouder Henk van Zeijts zei goed te kunnen leven met die wijziging maar Lex de Goede van Meedenken met Lochem (MmL) had bedenkingen. Hij vond dat het wijzigingsvoorstel een treetje te laag op de participatieladder insteekt waardoor inwoners mogelijk het adviesrecht wordt ontnomen.

Advies

Namens de indieners zei Erik Haverkort (VVD) dat de gemeente wel heel dom zou zijn om adviezen van inwoners zomaar naast zich neer te leggen. Hij stelde dat informele adviezen natuurlijk welkom zijn maar dat formeel om advies vrágen in dit stadium te ver voert.”

Vervolgens kwam een motie van GB, PvdA, VVD en CDA aan de orde waarin het college wordt opgedragen om naast de twee geplande informatie- en discussieavonden over het windmolenbeleid ook nog een derde bijeenkomst te beleggen. Daarbij draait het om een terugkoppelavond waar B&W ingaat op wat het uit de twee eerdere avonden heeft opgepikt. Wie z’n inbreng dan nog mist, kan dit nogmaals aankaarten.

Veiligheid

De raad wil zo kennelijk een extra ‘veiligheidsventiel’ aanbrengen, omdat het anders moet afgaan op een verslag van het college en daarna mogelijk van inwoners krijgt te horen dat dit verslag niet deugt of onvolledig is.

Met de toevoeging van zo’n terugkoppelmoment kan het college leven. Wethouder Van Zeijts gaf aan dat het college wel graag zelf de regie over de invulling van zo’n bijeenkomst houdt.

Kritische noot

Opnieuw kwam de kritische noot van Meedenken met Lochem, nu gesteund door D66. De fractievoorzitters De Goede en Harmsen voorzien alleen al in praktische zin problemen als bezoekers van de twee eerste bijeenkomsten te hoop lopen bij de derde avond. Harmsen zei dat het een gevoelig onderwerp betreft en dat de gemeente als geheel vooral moet uitstralen dat de inspraak serieus wordt genomen. Hij zocht houvast bij de uitspraak van de wethouder dat er maximale inspanning zal worden geleverd.

Tijdens een schorsing bleek een meerderheid het hier mee eens en werd de motie ingetrokken. Maar wel nadat het college die ‘maximale inspanning’ nog eens nadrukkelijk had bevestigd.

CDA botst

Het amendement werd met 20 stemmen voor en 1 tegen aangenomen. Het raadsvoorstel zelf werd unaniem aanvaard. De enige stem tegen het amendement kwam van raadslid Pieter Bas ter Maat (CDA). Voor het eerst sinds het schisma in de fractie vroeg hij om hoofdelijke stemming omdat hij anders wilde stemmen als de twee andere CDA-raadsleden met wie hij niet on-speaking-terms is.

Ter Maat vond het amendement te beperkend voor mensen die hun zegje willen doen over een onderwerp dat zo emotioneel ligt als windmolens. De voormalige fractievoorzitter aanvaarde vorige maand, zeer tegen de zin van partijbestuur en fractie, een vrijgekomen raadszetel.