Gemeente Lochem: ‘Mensen de weg wijzen naar hulp’

1
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – Iedereen merkt dat de prijzen stijgen. Dat geldt voor energie en de dagelijkse boodschappen. Voor een toenemend aantal mensen leidt dit tot serieuze financiële problemen. Bij ‘t Baken, het loket voor werk, inkomen en zorg van de gemeente Lochem, loopt het nog geen storm. Hulp vragen en ‘de hand ophouden’ is voor veel mensen lastig. Toch is dat aan te bevelen, want er bestaan veel regelingen die uitkomst kunnen bieden.

Wethouder Wendy Goodin zegt: “Er zijn veel regelingen. Maak er gebruik van als het nodig is. Ik ben erg blij met de korte lijntjes die we als gemeente hebben binnen het netwerk van hulpverleners en organisaties. Op dit moment is vooral de communicatie naar buiten van belang. Er zijn veel wegen naar ondersteuning maar we moeten mensen de weg wijzen naar hulp.”

Netwerk

Het genoemde netwerk omvat onder meer huisartsen en scholen. Daar komen vroege signalen van problemen aan het licht. Een kind dat vaak zonder ontbijt op school verschijnt of stress-gerelateerde klachten kunnen wijzen op schulden. Het is belangrijk dat deze signalen worden opgepikt. Want armoede, schulden en stress leiden tot gezondheidsklachten. En tot maatschappelijke kosten.

Tot het netwerk van de gemeente hoort ook het budgetadviescentrum B€L van Stichting Welzijn Lochem. Maaike de Weerd van B€L signaleert een toenemend aantal adviesgesprekken. Dit leidt tot hulp bij het aanvragen van de eenmalige energietoeslag tot het verwijzen naar hulporganisaties. “We hebben de afgelopen twee weken vijf gezinnen verwezen naar de kledingbank. Dat is veel meer dan normaal”, vertelt Maaike de Weerd. Verwijzing naar de voedselbank is ook mogelijk. De voedselbanken hebben de drempel met onmiddellijke ingang verlaagd zodat meer mensen voor hulp in aanmerking komen.

Fondsen

De gemeente zelf kent de nodige fondsen die uitkomst kunnen bieden, zoals het Jeugdfonds en het Volwassenfonds Sport & Cultuur. De Stichting Leergeld ondersteunt kinderen zodat ze kunnen deelnemen aan school- en verenigingsactiviteiten, uitstapjes, sporten en andere groepsactiviteiten.

De gemeente heeft twee consulenten in dienst die zich bezighouden met ‘vroegsignalering’. Een groot aantal nutsbedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars hebben een convenant ondertekend waarin is afgesproken dat betalingsachterstanden van klanten worden gemeld. De consulenten komen dan in actie. Ze gaan in gesprek en proberen te voorkomen dat de schuldenproblematiek toeneemt. Bij schuldsanering is De Stadsbank bijna altijd betrokken. Deze instelling houdt spreekuur in het Lochemse gemeentehuis.

Energie

De burgerenergiecoöperatie LochemEnergie richt zich met het project ‘Energierekening onbetaalbaar? Kom niet in de kou te zitten!’ op mensen die met name door de stijgende energiekosten in problemen komen. De hulp varieert van advies voor besparende maatregelen tot het gratis vervangen van energievretende apparaten als wasmachine en koelkast. LochemEnergie werkt bovendien aan de aanleg van zonnepanelen waarvan de opbrengst ten goede komt aan mensen met een laag inkomen.

Uit de Armoedemonitor van de gemeente blijkt dat Lochem eind 2020 een kleine duizend huishoudens in beeld had die moeten rondkomen van een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum. De schatting is er in totaal zo’n 1250 huishoudens tot die groep behoren, maar niet iedereen is bij de gemeente bekend. De indruk is dat het daarbij vooral gaat om AOW’ers.

Gemiddeld

Dit betekent dat 8,2 procent van huishoudens tot de minima behoort. Dat komt overeen met het gemiddelde voor gemeente tot 50.000 inwoners. In de gemeente groeit 6 procent van de kinderen tot 18 jaar op in een huishouden met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum. Dit komt neer op 382 kinderen. De cijfers uit de monitor zijn bijgehouden tot eind 2020 en zeggen dus niets over een eventuele recente toename.

Een goed instrument om te achterhalen waar je recht op hebt is de website: checkwaarjerechtophebt.nl.

Informatie over gemeentelijke regelingen is te vinden via:
www.bakenlochem.nl
Budgetadviescentrum B€L:
www.welzijnlochem.nl/budgetadviescentrum
Hulp bij hoge energierekening:
energierekeningonbetaalbaar.nl

 

 

 

1 REACTIE

  1. Over deelname aan de bijdrage Volwassenenfonds. Lochem is door mij ‘ontdekt’ als aangehaakt bij het VF, sport & cultuur: prima. Dan zie ik het Stappenplan: bij stap 1 en 2 is sprake van contactopname en afspraak met de intermediair. En stopt voor de duidelijkheid. Hoe kom ik bij mijn intermediair ?

Comments are closed.