Sportclub Lochem: ‘Gebruik sportpark De Elze voor woningbouw’

0
Het complex van Sportclub Lochem (archieffoto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Voorzitter Jakob Boelens van Sportclub Lochem is teleurgesteld dat de gemeente Lochem sportpark De Elze niet als woningbouwlocatie heeft opgenomen in de kernvisie Wonen, die momenteel door de gemeenteraad wordt besproken. Hij ziet veel voordelen van verplaatsing van de sportaccommodaties. En de grond van het huidige sportpark is al in bezit van de gemeente.

Het idee is niet nieuw. “We kaarten het al zeker 5 jaar aan. Zelf heb ik vorige week al de derde wethouder rondgeleid en onze positie nog eens uitgelegd”, aldus Boelens. De huidige wethouder voor sportzaken is Lex de Goede, maar zijn collega Marja Eggink gaat over woningbouw. De voorzitter van Lochems grootste vereniging verbaasde zich over het feit dat zij, naar aanleiding van vragen van raadsleden, zei dat er intensief wordt gesproken met de clubs op De Elze. “We hebben best goede contacten met de betrokken ambtenaar, maar intensief kun je dat niet noemen”, zo klinkt het.

Te klein

Sportclub Lochem kampt met een toenemend aantal problemen met de eigen accommodatie. Te weinig kleedkamers, een te kleine kantine, een veel te kleine keuken, te weinig overlegruimten, gebrek aan opslagruimte en de vereniging komt zeker één veld te kort. Dat laatste kan op De Elze niet meer worden gerealiseerd. Het bestuur houdt het hart vast als de komende jaren nog eens een kleine 700 woningen worden bijgebouwd. Dat heeft ongetwijfeld gevolgen voor het ledental van de club.

Het huidige complex is 26 jaar oud. Het hoofdgebouw is een echte energieslurper. Boelens liet tijdens een inspraakbeurt over de woonvisie al weten dat hij het hele sportcomplex liefst ziet verhuizen naar een perceel bij de rotonde is de kruising van Zutphenseweg en Rondweg West, tegenover het Staring College. De nabijheid van de school is niet onbelangrijk omdat de leerlingen intensief gebruik maken van de faciliteiten van de club. Op deze locatie moet wel worden gezorgd voor een veilige oversteek, zoals een fietstunnel.

Verenigingen

Volgens Jakob Boelens staan de andere verenigingen op De Elze niet onwelwillend tegenover het idee. De ijsvereniging en wielervereniging maken gebruik van het sportpark. Van de ooit bloeiende korfbalvereniging ‘t Overschotje is niet veel meer over. Het terrein wordt nog wel gebruikt door een jeu de boules- en een bowlsvereniging. Er is sprake van achterstallig onderhoud en het ziet er niet goed meer uit.

Boelens ziet veel voordelen van een nieuw complex, met voldoende ruimte voor iedereen. “Dan zou de buitenschoolse opvang, die we nu al onderbrengen, meer ruimte kunnen krijgen. En dan zouden we vaste ruimten voor fysiotherapie kunnen inrichten. Ik zie wel een sport- en beweegcentrum voor jong en oud voor me. Ook omdat een complex als deze zoveel mogelijk bezet moet zijn. Ik wil graag dat er de hele dag door mensen zijn. Ook voor de sociale controle. Nu worden op de parkeerplaats drugs gedeald, omdat er niet altijd toezicht is.”

Woningbouw

Voor woningbouw lijkt De Elze geen onlogische plek. Aansluitend aan bestaande bebouwing en nog niet heel ver van het centrum. Boelens vermoedt dat bouwen aan de westelijke rand van Lochem goedkoper kan dan op de beoogde grond in Lochem-Oost, dat moet worden aangekocht. De grond van het sportcomplex is al van de gemeente. Wat verplaatsing van de sportaccommodatie gaat kosten is in dit stadium nog niet berekend.

Jakob Boelens verbaast zich erover dat de gemeente geen visie voor de lange termijn heeft als het gaat om sport. En over het feit dat, na een door de gemeenteraad veroorzaakte vertraging, nu ineens haast is geboden bij de locatiekeuze. “Dit is het moment waarop de politiek een signaal moet afgeven. Nemen ze de sport en De Elze serieus of vinden ze sport niet belangrijk?”