Gemeente komt met extra aanpak armoede in gezinnen

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – De gemeente Lochem gaat de armoede in gezinnen extra aanpakken, voor zowel de korte als lange termijn. In armoede leven kan veel problemen opleveren. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, wonen of op sociaal gebied. Soms is armoede een tijdelijk probleem maar vaak ook niet. Dan is de kans groot dat armoede wordt overgedragen van ouder op kind. Daar wil de gemeente iets aan doen.

De extra aanpak vertaalt zich op de korte termijn door de inzet van extra regelingen waar inwoners met een laag inkomen meteen gebruik van kunnen maken. Daarnaast komt er een aanpak voor de lange termijn. Samen met maatschappelijke partners zijn er bestaande regelingen die inwoners die in armoede leven ondersteunen.

Regelingen

Veel van deze regelingen zijn te vinden op www.checkwaarjerechtophebt.nl. Wethouder Henk van Zeijts: “Maar er is meer nodig. Kinderen mogen niet de dupe worden van de financiële situatie van hun ouders. In onze gemeente is 8% van de huishoudens arm en meestal langdurig arm, volgens de Armoedemonitor die we hebben laten uitvoeren. Deze vicieuze cirkel van ‘generatiearmoede’ willen we doorbreken.”

In 2022 worden een aantal zaken voor korte termijn in gang gezet. Zoals huiswerkbegeleiding voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Doel is om de kinderen zelfverzekerder te maken, ze beter in hun vel te laten zitten en beter te laten presteren op school. Er liep al een pilot maar die wordt nu structureel.

Sport en cultuur

Verder kunnen de betrokken gezinnen zich aansluiten bij het volwassenenfonds Sport & Cultuur. Inwoners met een krappe beurs krijgen hierdoor de mogelijkheid om meer te sporten en meer aan cultuur te doen. Dit zorgt voor een betere gezondheid, meer zelfvertrouwen en een betere kwaliteit van leven.

De gemeente wil de aanvraagprocedure voor minimaregelingen versimpelen. Er komt één simpel aanvraagformulier, zodat meer mensen gebruik gaan maken van alle regelingen die er al zijn. Via verbeterde communicatie moet het taboe op het melden van problematisch schulden worden doorbroken. Dat taboe zorgt er vaak voor dat geen gebruik wordt gemaakt van minimaregelingen. Die zijn van belang omdat ze ervoor kunnen zorgen dat gezinsleden beter kunnen deelnemen aan de samenleving.

Lange termijn

Als het gaat om de lange termijn wil de gemeente de onderliggende oorzaken van armoede aanpakken en voorkomen dat deze van generatie op generatie wordt doorgegeven. Dit kan de gemeente niet alleen. Er wordt samenwerking gezocht met maatschappelijke partners zoals bijvoorbeeld Stichting Leergeld en Budgetadviescentrum Lochem (B€L).

De aandacht gaat specifiek uit naar gezinnen die langdurig in armoede leven en kinderen die in armoede opgroeien. Hiervoor is een lange termijn aanpak opgesteld die zich richt op:
1. Gezamenlijke aanpak
2. Werk en Inkomen.
3. Onderwijs en Basisvaardigheden.
4. Ouder en Kind.

Volgend jaar komt er een uitvoeringsprogramma met concrete acties om generatiearmoede in de gemeente te verminderen. De gemeenteraad neemt begin 2022 een besluit over de nieuwe aanpak.

Armoedemonitor

De genoemde Armoedemonitor gaat over het eerste halfjaar van 2021. Recente fenomenen als inflatie en sterk gestegen energiekosten zijn dus niet meegenomen. Uit de monitor blijkt dat het aantal personen met een minimaregeling zich al sinds 2018 beweegt tussen de 500 en 600. En het aantal mensen dat in de schuldhulpverlening zit stond eind juni op 276. Dit jaar is begonnen met de vroeg-signalering van schulden.

In de Armoedemonitor wordt vastgesteld dat Lochem een ruimhartig minimabeleid heeft voor mensen die met een inkomen tot 130 procent van het minimumloon moeten rondkomen.