Gemeente komt binnensport, dorpshuizen en buitenbaden tegemoet

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – Als gevolg van de coronacrisis sloten openbare maatschappelijke voorzieningen zoals binnensportaccommodaties, dorpshuizen en buitenbaden in de gemeente tijdelijk hun deuren. Deze sluiting en de huidige coronamaatregelen hebben grote (financiële) gevolgen voor de stichtingen die verantwoordelijk zijn voor de exploitatie van de voorzieningen. De gemeente komt ze nu tegemoet.

De voorzieningen hebben een belangrijke functie in de leefbaarheid van kernen. De gemeente komt ze daarom financieel tegemoet. Dat de 9 binnensportaccommodaties en dorpshuizen en 3 buitenbaden het moeilijk hadden, bleek uit een recente bevraging van de gemeente onder de beheerstichtingen.

Tekort in de exploitatie

De vragen gingen over de gevolgen van de coronacrisis voor de activiteiten, financiële gevolgen, landelijke compensatieregelingen en de behoefte aan ondersteuning. Activiteiten voor deel weer opgestart, maar financiële gevolgen zijn groot Dorpshuizen, binnensportaccommodaties en buitenbaden hebben een groot deel van hun activiteiten
weer opgestart. Maar daarvoor was al een groot tekort van in totaal circa € 200.000 ontstaan in de exploitatie van voorzieningen. De ontstane tekorten verschillen per locatie en ontstonden vooral door het mislopen van horeca- en huuropbrengsten. De beheerstichtingen zijn niet in staat om deze tekorten zelf op te vangen.

Twee derde tekorten gecompenseerd

Omdat binnensportaccommodaties, dorpshuizen en buitenbaden van belang zijn voor de leefbaarheid en gezondheid in de kernen en zijn vaak afhankelijk van gemeentelijke subsidie. Het college wil voorkomen dat deze voorzieningen moeten sluiten door liquiditeitsproblemen. Daarom is besloten ze gedeeltelijk tegemoet te komen in de tekorten over de eerste periode van de sluiting (tot en met mei). Het uitgangspunt is dat de stichtingen zelf een derde van het tekort kunnen opvangen en de gemeente het overige twee derde deel aanvult.

De gemeente kan hiervoor gebruik maken van een bijdrage van Provincie Gelderland voor ‘acute hulp’. Omdat deze bijdrage niet voldoende is, heeft de gemeente ook eigen geld vrijgemaakt.

Hoe verder?

Of de nu ingezette middelen voldoende zijn op de lange termijn is niet te zeggen. Dat hangt af van hoe de coronacrisis zich verder ontwikkelt. Wethouder Bert Groot Wesseldijk: “We weten dat beheerders creatief zijn in het vinden van oplossingen. We hopen dan ook dat zij het met deze tegemoetkoming voorlopig redden. In eerste instantie moeten zij vooral gebruik blijven maken van de regelingen die er al zijn. Denk daarbij aan regelingen vanuit rijk of provincie. En alert blijven op het ontstaan van nieuwe mogelijkheden. De gemeente houdt in ieder geval ook vinger aan de pols bij de stichtingen over de ontwikkelingen en behoefte aan ondersteuning.”