PvdA: ‘Maak plek voormalige Aldi snel netjes’

0
De voormalige Aldi ziet er na jaren van leegstand niet erg florissant uit (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – ‘Spreekt u Viverion, als eigenaar van de panden van de voormalige Aldi en Het Groene Kruisgebouw aan de Zuiderbleek, aan op de verloedering? Om in ieder geval de boel netjes te maken.’ Zo begint een serie vragen van de PvdA aan het college van B&W over wat de ‘rotte kies’ van Lochem is gaan heten.

De partij vindt de verloederde omgeving schadelijk voor toerisme, economie, veiligheid en het stadsaanzicht. Het college wordt gevraagd of het middelen ter beschikking heeft om te kunnen handhaven. En ook wat concreet wordt gedaan om de situatie, in de tijd tot aan herontwikkeling, te verbeteren.

Tijdelijke invulling

De PvdA komt met het idee om de bestaande opstallen zo snel mogelijk te slopen en, indien nodig, in overleg met de buurt een tijdelijke invulling te zoeken. B&W worden om een reactie gevraagd. Het plan komt overeen met wat aan de Prins Clauslaan is gebeurd met het voormalige terrein van de St. Josephschool. Daar is de buurt(vereniging) betrokken bij een tijdelijk invulling. Ook daar in afwachting van andere plannen. Er ontstond een plantsoen met speelterrein.

Drugshandel

De sociaaldemocraten komen ook opnieuw op de proppen met vermeende drugshandel in de omgeving van het oude Aldi-pand. Verhalen hierover staken in 2018 ook al eens de kop op maar daar is sindsdien niets meer over vernomen. Het college krijgt de vraag wat er wordt gedaan aan bestrijding van het fenomeen.

Het is duidelijk dat de PvdA liefst zo snel mogelijk betaalbare woningen ziet verrijzen op de bewuste plek. De partij vraagt dan ook wat de ambitie van het college is als het gaat om de betrokken locatie. Een vraag is ook of er gesprekken worden gevoerd met Viverion en wat de gezamenlijke inzet is. ‘Wanneer kunnen de eerste toekomstige bewoners van deze locatie, na ontwikkeling, bij benadering hun sleutels krijgen?’, zo luidt de laatste vraag.