Gelre ziekenhuizen: ‘Financieel zwaar weer dreigt’

0
Het Gelre Ziekenhuis in Zutphen

ZUTPHEN/LOCHEM – De financiële situatie van Gelre ziekenhuizen is zorgelijk. Zonder ingrijpen dreigen voor dit jaar en voor 2023 tekorten die kunnen oplopen tot 20 miljoen per jaar. Patiënten van de ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen maar ook van de poliklinieken, zoals die in Lochem, gaan wat merken van de ingrepen. Zo wordt meer ingezet op digitaal contact. De eerder aangekondigde locatieprofilering krijgt voorrang.

Dat laatste leidt tot bundeling van specifieke behandeling op één locatie. Voor patiënten kan dit betekenen dat ze verder van huis worden behandeld. Gelre wil begin 2023 aan de slag gaan met het inrichten van de eerste ‘focusklinieken’. Dit moet zorgen voor hoge kwaliteit en meer efficiëntie, waardoor meer patiënten kunnen worden geholpen. Dit heeft het ziekenhuis maandag laten weten.

Strategie

De afgelopen jaren haalde Gelre een bescheiden positief resultaat. De omslag naar dreigend verlies heeft verschillende oorzaken. Covid heeft het eerder ingezette strategieprogramma vertraagd. “We hebben de afgelopen jaren onvoldoende tempo weten te maken op bepaalde onderdelen uit dat traject”, aldus Raad van Bestuur voorzitter a.i. Rolf de Folter.

De plannen voor de locatieprofilering, waarover patiënten en gemeentebesturen in het verzorgingsgebied van Gelre eerder hun zorg uitspraken, kwam nagenoeg tot stilstand. Volgers De Folter is de organisatie ingehaald door de tijd. Ook de sterk gestegen energiekosten, prijsstijgingen door inflatie en stijging van personeelskosten spelen een rol. De personeelskosten stijgen onder meer door het hoge ziekteverzuim. Hierdoor moeten voor externe medewerkers worden ingehuurd en dat is duurder.

Beeldbellen

Naast de locatieprofilering wordt komend jaar ingezet op wat ‘slimmere werkprocessen op de polikliniek’ wordt genoemd. Dit betekent vaker gesprekken met artsen via beeldbellen en de inzet van video’s en animaties waarmee patiënten zich kunnen voorbereiden op behandelingen, zonder dat ze hiervoor naar het ziekenhuis hoeven komen. Op die manier hoopt Gelre meer ruimte te creëren voor nieuwe patiënten.

Verder wordt gewerkt aan het nieuwe patiëntendossier, dat eind deze maand in gebruik wordt genomen. De voorbereiding kost veel tijd, maar de verwachting is dat het straks gaat helpen om efficiënter te werken. Daarnaast werkt Gelre aan snellere doorstroom vanuit het ziekenhuis naar verpleeghuis- of thuiszorg. Doel is om ziekenhuisbedden weer te kunnen inzetten voor medisch specialistische zorg. Hoe dit kan worden bereikt is nog niet duidelijk. In verpleeghuiszorg en thuiszorg zijn de capaciteitsproblemen zeker zo groot.