Geen vergunning meer nodig bij carbidschieten tot 5 bussen

0
Carbid-schieten (archieffoto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Carbidschieten: met het laatste kwartaal van het jaar in zicht wordt het voor velen weer actueel. De gemeente Lochem heeft de regels aangepast. Voor het knallen met maximaal 4 bussen, containers of opslagvaten hoeft geen evenementenvergunning meer worden aangevraagd. Wie het groter aanpakt moet wel een vergunning hebben.

Wel moet elke carbidschieter voldoen aan de regels die zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Die regels zien er als volgt uit:

 • Het carbidschieten mag alleen op 31 december 2017 tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur.
 • Bij het carbidschieten gebruikt u bussen, containers of opslagvaten met een maximale inhoud van 35 liter. U mag de bussen niet afsluiten met harde voorwerpen, zoals metalen, houten en andere vergelijkbare materialen. Afsluiten met ballen van plastic en leer mag in ieder geval wel.
 • Het carbidschieten vindt plaats buiten de bebouwde kom op een afstand van tenminste:
  • 75 meter van de eigen woning of de woning waar u het organiseert
  • 100 meter van woningen van derden
  • 300 meter van gebouwen of andere voorzieningen waarin dieren verblijven.
 • Het schootsveld bedraagt tenminste 100 meter. Binnen dit schootsveld mogen zich geen publiek of andere personen bevinden en er zijn geen openbare wegen of paden.
 • Als u met carbid schiet doet u alles wat mogelijk is om elk gevaar voor mens en dier te voorkomen.
 • Personen onder de 18 jaar mogen alleen onder toezicht carbidschieten. De toezichthouder moet iemand zijn die 18 jaar of ouder is en op elk moment in staat is om aanwijzingen te geven over de handelingen van de carbidschieter en diens handelingen op elk moment kan verhinderen.

Meer dan 5 bussen
Wie meer dan 5 bussen wil inzetten moet wél een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente. In dat geval wordt het tijd te gaan nadenken over zo’n aanvraag want die moet 8 weken vooraf binnen zijn. Dat is dus op 3 november.

Indienen kan via het digitaal loket op www.lochem.nl. Wie vragen heeft kan terecht bij Monique Hazewinkel of Carla Groenendijk van de gemeente.