Waarschijnlijk meldplicht voor carbidschieten tot 4 bussen

0
foto's: Niek Hidding/NHPhotosHolland.nl

LOCHEM/GORSSEL – In de gemeente Lochem wordt mogelijk een meldplicht ingesteld voor carbidschieten tot 4 bussen. Een melding volstaat dan en een vergunning is niet nodig. Dit stellen burgemeester en wethouders voor aan de gemeeenteraad, die er nog een besluit over moet nemen.

De meldplicht zorgt ervoor dat mensen die gaan carbidschieten vooraf goed zijn geïnformeerd over regels en voorwaarden, met het oog op de veiligheid. Wie een melding doet, krijgt de voorwaarden toegestuurd. Zonder meldplicht kan de gemeente deze informatie niet gericht aanbieden. De meldplicht zorgt er verder voor dat snel kan met de betrokkenen kan worden gecommuniceerd over bijvoorbeeld veranderende coronaregels

Meer locaties

Op Oudejaarsdag van 2020 waren evenementen verboden. Toen werd het schieten met maximaal 4 bussen wél toegestaan en dat zorgde voor een toenamen van het aantal locaties waar dit gebeurde. Dat is een reden om hier nu een meldingsplicht voor in te voeren. Carbidschieten met 5 of meer bussen geldt als een evenement en hiervoor is een vergunning nodig.

Besluit volgt nog

Naar verwachting behandelt de gemeenteraad het voorstel uiterlijk in december. Stemt de raad in, dan wijzigt de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) waarin de regels rondom carbidschieten zijn beschreven.