Lochem moet APV aanpassen na uitspraak over motorclubs

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM – De gemeente Lochem hoort bij de ongeveer 200 gemeenten die de APV moeten aanpassen, na een uitspraak van de Hoge Raad. Het gaat om een verbod op het zichtbaar dragen van kenmerken van verboden organisaties, zoals motorclubs. Volgens dit hoogste rechtsorgaan leent de APV zich niet voor het beperken van het recht op vrijheid van meningsuiting.

Lochem nam de bepaling, net als vele andere gemeenten, over uit de model-Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De kwestie kwam aan het rollen toen een man in 2020 in Haarlem staande werd gehouden terwijl op zijn motorfiets reed en een gilet droeg met de ‘colors’ (embleem) van motorclub Hells Angels. Het kledingstuk werd in beslag genomen.

Verboden clubs

Het draait om artikel 2:26 en 2:50a van de APV. Hierin wordt bepaald dat het verboden is om in het openbaar zichtbaar kleding te dragen van een door de rechter verboden organisatie. De Hells Angels is sinds mei 2019 verboden in Nederland. Dit geldt inmiddels ook voor No Surrender, Satudarah en Caloh Wagoh.

Het omstreden artikel 2:26 luidt letterlijk:
‘Het is verboden bij een evenement zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken vertonen – of daarmee sterke gelijkenis hebben – van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een doel of werkzaamheid in strijd met de openbare orde.’

Artikel 2:50a is inhoudelijk gelijk, maar ‘een evenement’ is hier vervangen door: ‘openbare plaatsen of in voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven’.

Uitspraak

Het duikt in de APV op in een artikel over ordeverstoring en ook in een artikel over hinderlijk gedrag in de openbare ruimte. De uitspraak van de Hoge Raad is van 24 december. De VNG bracht de hierdoor noodzakelijke aanpassing van de model-APV vrijdag (7/1) naar buiten.

De gemeenteraad van Lochem moet de wijziging van de APV vaststellen. Het college van B&W moet met een voorstel daartoe komen. De VNG maakt het makkelijk door de tekst van het benodigde raadsvoorstel aan te reiken. De omstreden tekst moet uit de APV verdwijnen. Artikel 2:50a verdwijnt helemaal. Van artikel 2:26 blijkt alleen over dat het bij een evenement verboden is om de orde te verstoren. En verder moet in sanctiebepalingen van de APV de verwijzing naar artikel 2:50a verdwijnen.

Verbod blijft

De wijziging betekent overigens niet dat de leren jassen van verboden motorclubs weer uit het vet kunnen worden gehaald. De uitingen in de openbare ruimte blijven verboden op grond van het Wetboek van strafrecht. De APV mag zich echter niet bemoeien met dergelijke uitingen, zo luidt het oordeel.

Horeca

In de Lochemse APV komen (verboden) motorbendes ook voor in bepalingen voor de horeca. Horeca-exploitanten mogen geen bijeenkomsten van deze zogeheten Outlaw Motorcycle Gangs faciliteren. En de motorclubs zelf is het verboden om bijeenkomsten te houden in openbare inrichtingen. Voor zover bekend kunnen deze bepalingen wel in stand blijven.

De integrale APV van de gemeente Lochem is HIER te vinden…