Almen houdt vurig pleidooi voor nieuwbouw brandweerkazerne

0
De delegatie uit Almen bestond uit de voorzitter van de ondernemersvereniging, de oude en nieuwe voorzitter van VAB en postcommandant Freddie Heuvelink (vlnr)

ALMEN/LOCHEM – De Vereniging Almens Belang (VAB), de plaatselijke ondernemers én de vrijwillige brandweer van Almen zijn het eens: een nieuwe, grotere en betere brandweerkazerne op een andere locatie verdient de voorkeur. De genoemde organisaties hielden er maandagavond een vlammend pleidooi voor tijdens een rondetafelgesprek in het Lochemse gemeentehuis.

Dorpscentrum
Prettige bijkomstigheid voor Almen is dat het college van B&W voor dezelfde optie gaat en dit dan ook voorstelt aan de raad. Een toekomstbestendige kazerne op een andere locatie schept tevens nieuwe mogelijkheden voor het dorpscentrum. De huidige brandweergarage kan worden verkocht en daarna een andere bestemming krijgen. Ook daar zien de Almenaren naar uit. Er hebben zich zelfs al ondernemers gemeld die belangstelling hebben.

Garage
De huidige brandweerkazerne van Almen mag die naam eigenlijk niet hebben en wordt dan ook meestal ‘garage’ genoemd. Die is te klein voor een nieuwe (bos)brandweervoertuig die is besteld door de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Ook voldoet het pand niet meer aan de eisen van veiligheid, hygiëne en instructie. Verbouw van de huidige garage is feitelijk geen optie en nieuwbouw op die plek zou ernstige afbreuk doen aan het dorpsbeeld met een hoog ‘Ot en Sien-gehalte’.

Kosten
De raadsfracties wilden gisteren vooral weten hoe de kostenraming van 1,1 miljoen euro voor nieuwbouw op een andere plek tot stand is gekomen. Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve legde uit dat daarbij is gekeken naar de bouwkosten van de nog vrij nieuwe kazernes in Laren en Barchem en naar actuele grondprijzen. Omdat nog een openbare aanbesteding volgt kon hij niet het achterste van de tong laten zien.

Grond aankopen
Hoewel met de brandweer en de VAB is gekeken naar geschikte locaties, is daar nog niets concreets over te melden. Zeker is wel dat er geen locatie is waarvan de gemeente de grondeigenaar is. Er zal dus grond moeten worden aangekocht. Afhankelijk van prijs en ruimte kan dan worden gekozen voor een gelijkvloerse kazerne of voor een pand met een verdieping.

Oude pand
De opbrengst van de oude garage in het dorpscentrum mag niet van de investering worden afgetrokken. Dat is begrotingtechnisch niet toegestaan. Burgemeester Van ‘t Erve maakte maandag wel duidelijk dat het uitdrukkelijk de bedoeling is het pand te verkopen. Hij gaf aan dat bij die verkoop naast opbrengst zeker ook zal worden gekeken naar de meerwaarde voor het dorp.

De gemeenteraad neemt op 9 oktober een besluit.