Geen uitweg impasse rond Doornberg Recycling Almen

0
Een oudere opname van het bedrijfsterrein van Doornberg Recycling in Almen. Inmiddels ligt het er vol met enorme bergen afgedankte banden (bron: google earth)

ALMEN/LOCHEM – Het wil maar niet lukken om een uitweg te vinden voor de impasse rond de vergunning van Doornberg Recycling aan de Scheggertdijk in Almen. Bij alle verkende oplossingsrichtingen blijkt dat of het bedrijf óf de omwonenden daar niet mee kunnen leven. Het college van de gemeente Lochem heeft deze week daarom een zogeheten herstelbesluit genomen. Daarmee kunnen betrokkenen eventueel de juridische weg bewandelen.

Rechtbank
De gemeente heeft de omgevingsvergunning voor het bandenrecyclingbedrijf in feite opnieuw vastgesteld en daarbij gepoogd recht te doen aan de opmerkingen van de rechtbank Zutphen, gedaan in december 2017. Het ging toen om een zogeheten tussenuitspraak. De rechtbank oordeelde dat de vergunning op enkele onderdelen onvoldoende gemotiveerd was.

Beroep
Het herstelbesluit is ingediend bij de rechtbank. Nadat de betrokkenen de gelegenheid hebben gehad om te reageren zal de rechter uitspraak doen. Met die uitspraak in de hand kunnen betrokkenen eventueel beroep aantekenen bij de Raad van State.

De zaak lag sinds december stil om ruimte te geven aan de poging tot mediation. Die poging is dus mislukt. Over de inhoud van de gesprekken worden geen mededelingen gedaan.