‘Geen fietstunnel of -brug in Nettelhorsterweg’

1
De oversteek van Nettelhorsterweg richting Broekstraat (links) (bron: Google Maps)

LOCHEM/NETTELHORST – In de Nettelhorsterweg komt bij de oversteek naar de Broekstraat een middengeleider in de weg. Ouders van leerlingen van de school in Nettelhorst pleitten vorige week tijdens een gesprek met de provincie voor een fietstunnel of -brug. De provincie vindt dit niet uitvoerbaar en te duur.

Dit bericht is gebaseerd op een persbericht van de Provincie Gelderland. De redactie hoort graag de mening van andere betrokkenen als zij een andere kijk op het gesprek en/of het onderwerp hebben.

Het gesprek kwam er na een aankondiging vanuit Arnhem dat de Nettelhorsterweg voor 2020 op de rol staat voor onderhoud. Mede door een aantal ongelukken drongen ouders en het burgerinitiatief Slimsteweg aan op snellere maatregelen.

Aan tafel zaten de directeur van de Daltonschool Nettelhorst, vier ouders uit de Ouderraad, vertegenwoordiger van de gemeente, de heer Leeflang als vertegenwoordiger van Slimsteweg en de verkeerskundige en projectleider van de provincie. Daarnaast waren er op verzoek van de Slimsteweg ook twee studenten van Saxion aanwezig.

Onveiligheid
De ouders ventileerden hun gevoel van onveiligheid als vrachtwagens van links en rechts langs razen terwijl ze met kinderen moeten oversteken. Het voelt nog onveiliger als met meerdere kinderen tegelijk moet worden overgestoken. De gewenste fietstunnel of -brug is volgens de provincie niet goed in te passen op de juiste plaats en zo’n voorziening is in verhouding duur.

De provincie wil een middengeleider aanleggen, waardoor in het midden van de weg een soort eiland ontstaat. Daardoor kunnen fietsers in twee keer oversteken als dat nodig is.

Educatie
De provincie weer erop dat het oversteken van een provinciale weg altijd een groter risico op ongelukken met zich meebrengt dan bij een gemeentelijke weg. Kinderen tot 12 jaar zouden zo’n weg dan ook niet alleen moeten oversteken. Tijdens het gesprek werd gesproken over verkeerseducatie omdat jonge kinderen moeten leren hoe ze een drukke weg veilig kunnen oversteken.

Fietsstraat
De aanwezige ouders grepen de bijeenkomst aan om de gemeente Lochem erop te wijzen dat er nog niets is vernomen over de beloofde verbetering van de fietsstructuur van de Broekstraat en ter hoogte van het kruispunt met de Nettelhorsterweg. Het fietspad blijkt richting kruispunt sterk op te lopen en in de directe omgeving staan een aantal bomen in de weg die het uitzicht belemmeren. De gemeente liet weten dat de werkzaamheden nog dit jaar worden uitgevoerd en indien mogelijk nog voor het begin van het nieuwe schooljaar.

Tijdens het gesprek zijn 5 actiepunten geformuleerd:

  1. Slimsteweg gaat samen met de studenten met Saxion en de provincie uitzoeken welke slimme mogelijkheden er zijn om verkeer te attenderen op overstekende fietsers en de overstekende fietsers te attenderen op de auto’s. Afhankelijk van welke maatregelen dit zijn moet gekeken worden wat daarvan de kosten zijn of hoe dit geïntroduceerd moet worden.
  2. De gemeente Lochem gaat dit jaar het fietspad langs de Broekstraat verbeteren inclusief het gedeelte richting het kruispunt aan de noordzijde van de Nettelhorsterweg. Er wordt uitgezocht of dit nog voor het begin van het nieuwe schooljaar. De werkzaamheden worden afgestemd met de provincie zodat het mooi aansluit op de plannen voor de Nettelhorsterweg.
  3. De provincie wil maatregelen nemen om de herkenbaarheid van het kruispunt te vergroten. Op het kruispunt wordt het uitzicht belemmerd door bomen. Deze zouden voor de geplande werkzaamheden waarschijnlijk al gekapt moeten worden. Onderzocht wordt of dit sneller kan. Wel is hier waarschijnlijk een kapvergunning voor nodig. Gekeken wordt ook naar de verlichting van het kruispunt.
  4. De provincie gaat kijken of het kruispunt al eerder aangepast kan worden met middengeleider. In 2019 in plaats van 2020. Onderzocht moet worden of dit qua procedure en technisch haalbaar is.
  5. Verkeerseducatie zowel voor scholieren als voor de ouders (als voorbeeldrol) is belangrijk. School en ouders staan hiervoor open. Samen met de ROVON wordt onderzocht of dit in het nieuwe schooljaar kan worden opgepakt.

Vertrouwen
De provincie meldt dat het gesprek tot meer vertrouwen en begrip voor ieders zorgen en standpunten leidde. Bewoners gaven aan dat het vertrouwen in de overheden het afgelopen jaar gedaald was en dus weer moeten groeien.  Afgesproken is dat het gesprek nog voor de schoolvakantie een vervolg krijgt. Ook is afgesproken, dat de provincie de regie voert voor de vijf afgesproken acties en de school, ouders en omwonenden regelmatig over de voortgang zal informeren.

Proeflab
Donderdag (31 mei) volgt al een nieuw bestuurlijk overleg met Slimsteweg, gemeente Lochem, gemeente Berkelland en de provincie over de ideeën van burgerinitiatiefgroep de Slimsteweg voor korte en langetermijnideeën om van de Nettelhorsterweg een proeflab te maken voor ‘Leefbaar Verkeer’.

 

1 REACTIE

  1. Dat brug of tunnel te duur is begrijp. Leg flinke drempels voor de oversteek zodat verkeer op zeker flink moet vertragen voordat ze bij oversteek zijn.

Comments are closed.