Inpassingsplan Nettelhorsterweg: doorstroming en veilig landbouwverkeer

0
Gelders gedeputeerde Klaas Ruitenberg laat zich ter plaatse informeren (bron: Provincie Gelderland)

LOCHEM/BORCULO – Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben dinsdag (6/2) het inpassingsplan N825/Nettelhorsterweg voorgelegd aan Provinciale Staten. Voor de definitieve vaststelling gaan PS een hoorzitting houden. Dit gebeurt op 20 maart bij de Melktap in Geesteren. Hier kunnen indieners van zienswijzen inspreken. De verwachting is dat het plan in april, al dan niet met aanpassingen, wordt vastgesteld.

De maatregelen uit dit inpassingsplan moeten zorgen voor een goede doorstroming op de provinciale wegen en landbouwverkeer dat veilig op de provinciale weg kan rijden. Uit de zienswijzen op het inpassingsplan bleek dat er veel zorgen leefden over de beoogde afrit voor landbouwverkeer naar de parallelweg Oude Diepenheimseweg. In plaats van de landbouwafrit komt er nu een landbouwpasseerhaven in het inpassingsplan.

Meer groen

De N825 vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van de oostelijke Achterhoek tussen de A1 en de N18. Dit inpassingsplan gaat over de tweede fase van de werkzaamheden. De eerste fase – tussen Goorseweg (N346) en Broekstraat in Nettelhorst – is inmiddels afgerond. Het inpassingsplan bestaat uit verschillende maatregelen, zoals de aanleg van de genoemde landbouwpasseerhaven en de verlegging van fietspaden en watergangen.

Ook komen er meer bomen en struiken langs de weg als het aan Gedeputeerde Staten ligt. Het streven is ook dat er minder landbouwverkeer door dorpen en over smalle buitenwegen rijdt. Het ontwerp-inpassingsplan heeft van 15 december 2022 tot en met 25 januari 2023 ter inzage gelegen. Er zijn 62 zienswijzen ingediend. 49 zienswijzen gingen over hetzelfde onderwerp: Zorgen over de beoogde landbouwafrit.

Kritiek op afrit

De gemeente Berkelland en veel omwonenden vroegen in hun zienswijzen om de landbouwafrit naar de Oude Diepenheimseweg te vervangen door een landbouwpasseerhaven. Ze vreesden dat de combinatie van landbouwverkeer, personenverkeer en fietsers bij een landbouwafrit voor onveilige situaties zou zorgen.

Gedeputeerde Klaas Ruitenberg zegt: “Enkele maanden terug ben ik zelf gaan kijken bij de plek van de beoogde afrit. Ik heb geluisterd naar de zorgen, bezwaren en alternatieven die er leefde. Uiteindelijk hebben we besloten om in het inpassingplan de landbouwafrit aan te passen naar een landbouwpasseerhaven. Dit is een veiliger alternatief voor de verschillende weggebruikers.”

Hoorzitting

De hoorzitting van Provinciale Staten wordt op 20 maart, om 19.00 uur gehouden bij de Melktap aan de Nettelhorsterweg 21 en is bedoeld voor mensen die een zienswijze hebben ingediend. Indieners kunnen dan ook inspreken. Ook andere belangstellenden zijn welkom. Als het inpassingsplan in april wordt vastgesteld, wordt het gehele plan gepubliceerd, inclusief de ingediende zienswijzen. Het ligt dan opnieuw 6 weken ter inzage. Dan is beroep bij de Raad van State nog mogelijk. Na afronding van de procedures starten de voorbereidende werkzaamheden.

Meer informatie over het project N825/Nettelhorsterweg is te vinden op de website van de provincie.