Schamel resultaat bij aan ‘t werk helpen statushouders

0
Foto ter illustratie (bron: pixaby.com)

LOCHEM – In de gemeente Lochem zijn in anderhalf jaar tijd bitter weining statushouders aan het werk gegaan. Het waren er sinds begin 2017 precies 3. Een gelijk aantal mensen is via een ander traject uit de Bijstand gekomen. De gemeente heeft 146 statushouders met een uitkering.

Vragen
De cijfers kwamen maandagavond aan het licht toen de PvdA er vragen over stelde tijdens het vragen-halfuurtje met het college. De vragen kwamen naar aanleiding van berichten dat het ook landelijk maar niet wil lukken om meer statushouders aan werk te helpen. De Sociaal Economische Raad (SER) stelt dat de ambitie om meer mensen te helpen omhoog moet nu het economisch goed gaat.

Ambitie
Wethouder Eric-Jan de Haan (VVD) liet weten dat het ook de ambitie van de gemeente Lochem is om een grotere groep statushouders naar werk te begeleiden. Op de vraag hoe Lochem dit wil doen zei De Haan dat de zogeheten Talentscan voor asielzoekers op zich succesvol lijkt en dat het budget hiervoor beschikbaar blijft.

De ambities zijn niet nieuw. Begin vorig jaar kreeg Het Plein – de gezamenlijke sociale dienst van de gemeenten Lochem en Zutphen –  de opdracht om tot eind 2018 minimaal 50 nieuwkomers met een verblijfsvergunning aan het werk te helpen. Dat gold weliswaar voor Lochem en Zutphen samen maar het streefgetal is bij lange na niet gehaald.

Participatie
Naast de genoemde 50 zouden nog statushouders toegeleid moeten worden naar maatschappelijke participatie in de vorm van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en stages. Lochem trok er 70.000 euro voor uit. Dat was deels extra geld dat door het Rijk in het Gemeentefonds werd gestort.