‘ForFarmers gaat bezwaar maken tegen woon-werkwijk Hanzepoort’

0
Het gaat om dit terrein. Achter de inmiddels verdwenen bomen loopt de Berkel.

LOCHEM -Veevoedergigant ForFarmers heeft aangekondigd bezwaar aan te tekenen tegen het geplande woonwijkje ‘Hanzepoort’, aan de Haalmansweg. Daarbij gaat het om een plan met 24 panden waar wonen en werken kan worden gecombineerd.

Ter inzage
Het Lochemse college heeft deze week het bestemmingsplan Hanzepoort vastgesteld. Deze wordt nu 6 weken ter inzage gelegd. In stukken is te lezen dat ForFarmers heeft aangekondigd bezwaar te zullen aantekenen. Het bedrijf deed dit in 2011 ook al eens, bij een eerdere poging om het plan van Kreunen Bouw en KRELO bv te realiseren. ForFarmers is beducht op woningen in de buurt van de twee fabrieken aan de Kwinkweerd omdat het bang is te worden beperkt in de activiteiten.

Geen problemen
De gemeente ziet geen problemen. Het college stelt dat alle eerdere milieu-onderzoeken zijn geactualiseerd. Daaruit zou blijken dat een goed woonklimaat ontstaat en dat de realisatie van de woningen geen (extra) belemmeringen opleveren voor omliggende bedrijven. Het college ziet het verwachte bezwaar van ForFarmers wel als een risico voor het plan omdat het tot vertraging kan leiden.

Bouwhoogtes
Voor de Hanzepoort is een apart bestemmingsplan opgesteld omdat door de combinatie van wonen en werken onder meer afwijkende bouwhoogtes mogelijk moeten zijn. Het project valt binnen het bestemmingsplan Hanzeweg e.o. Dat plan werd eerder al zodanig gewijzigd dat woningbouw mogelijk werd op het terrein dat ingeklemd ligt tussen de Aldi, Haalmansweg en Berkel.

Test-case
De Hanzepoort lijkt een soort ‘test-case’ te worden voor zowel gemeente als ForFarmers want er ligt ook een plan om verderop tussen kanaal en Berkel de woonwijk ‘Kop van Oost’ te realiseren. Daarbij gaat het om 125 (duurzame) woningen. Die locatie – tussen gemeentehuis en de passantenhaven – ligt verder weg van de hoofdlocatie van ForFarmers maar dichterbij de fabriek die voorheen van Hendrix was.