Exel: geen windmolens, wel solidair in duurzaamheidsrace

1
Dit beeld wil Exel niet zien: grote windmolens aan de horizon (foto/berwerking: Vincent de Goeij/BEO)

EXEL – De Belangenvereniging Exel en Omstreken, kortweg BEO, heeft een klankbordgroep energie met een fors aantal leden. Dat geeft aan dat het thema serieus wordt genomen, maar het markeert ook de vrees voor wat er mogelijk afkomt op het buitengebied als de Regionale Energie Strategie (RES) wordt uitgerold.

De gemeenteraad kan binnenkort dan ook een brief verwachten van BEO. Dat is niet de eerste brief over dit thema maar secretaris Anne Bruggink en Sonja Hottenhuis van de klankbordgroep geven aan dat men dit keer concrete antwoorden wil op vele vragen die leven. “Een aantal van die vragen hebben we eerder gesteld. De antwoorden waren onbevredigend. Toen was nog niet alles duidelijk, maar de inhoud van de RES is nu bekend.”

Landschap

Wat Exel de politiek in ieder geval duidelijk wil maken is dat windturbines er niet inkomen. Bruggink zegt: “We willen absoluut niet dat het landschap wordt bedorven door enorme windmolens. Dat is onacceptabel en uit een enquête is gebleken dat 80 procent van de bewoners tegen is. Maar we snappen wel dat we naar duurzame energie moeten en we willen ook solidair zijn. Dat betekent dat we op zoek gaan naar mogelijkheden om meer energie te produceren dan we zelf nodig hebben.”

Volgens BEO is Exel en omstreken nu al bijna energieneutraal. Er wordt al veel zonenergie opgewekt. En als je het ‘verzorgingsgebied’ van BEO een beetje ruim bekijkt zijn er al een aantal zonneparken en nog meer in de maak. Zo ligt onder meer het zonnepark op de voormalige stortplaats Armhoede dichtbij. Dat brengt BEO tot de opvatting dat de politiek moet gaan kijken naar een goede spreiding van energieprojecten over de gemeente.

Vuist maken

Verder zou de regionale politiek een vuist moeten maken tegen Den Haag en de opgelegde energiestrategie. “Er zijn 30 regio’s in het land waar zo’n RES moet worden opgesteld. Dat levert dus 30 verschillende plannen op waarvan ook de uitvoering per regio en mogelijk zelfs per gemeente anders is”, zo legt Bruggink uit. En: “Voor de Haagse politiek houdt Nederland achter Amersfoort op, zo lijkt het.” Volgens hem hoort grootschalige wind op zee en moet op het platteland worden gezocht naar andere mogelijkheden. Zon-op-dak is daarvan op dit moment de meest voor de hand liggende.

Projectontwikkelaars

Het steekt Anne Bruggink en Sonja Hottenhuis overigens dat de grote projecten allemaal zijn gerealiseerd door projectontwikkelaars, waardoor de opbrengsten deels in buitenlandse zakken verdwijnen. Zo levert het de inwoners van de gemeente niet veel op. Coöperatieve projecten hadden wellicht op meer draagvlak kunnen rekenen.

De klankbordgroep energie is in het leven geroepen om kennis te vergaren op het gebied van duurzame energie en om vragen te stellen en input te geven aan de gemeente. De bijna 20 leden zijn een dwarsdoorsnede van de bewoners van Exel en omstreken, zoals boeren en ‘gewone’ inwoners maar ook landgoed Ampsen is vertegenwoordigd.

Gezondheid

De bijna 20 leden houden zich bezig met uiteenlopende facetten, waaronder de gezondheidseffecten van grote windmolens. Sonja Hottenhuis wijst erop dat mensen klachten kunnen krijgen door het sonore geluid van de draaiende wieken en door slagschaduw. Ze zegt: “In Nederland geldt dat windmolens minimaal 400 meter van de dichtstbijzijnde woning moeten staan. Dat is minder dan in de meeste Europese landen.”

Door de toenemende hoogte reiken de effecten ver. Draaiende windmolens maken geluid en hoewel onderzoeken naar gezondheidseffecten verre van eensluidend zijn, komt het geluid meestal naar voren als de grootste overlastgever. Bij hogere windmolens reikt het geluid verder. Onderzoek moet uitwijzen hoe groot de afstand van woningen moet zijn om overlast te voorkomen. Verder is de slagschaduw van molens een aandachtspunt. Bij zonneschijn kan, bij verkeerde plaatsing, een deel van de dag een irritant stroboscopisch effect optreden.

BEO

De Belangenvereniging Exel en Omstreken fungeert als dorpsraad en heeft twee keer per jaar overleg met de kernwethouder. Momenteel is dit Henk van Zeijts. Dat is ook de duurzaamheidswethouder, dus bij hem kan Exel terecht met de wensen op dit gebied. BEO heeft een aantal commissies die zich bezighouden met thema’s als leefbaarheid, maar ook met de organisaties van activiteiten zoals het Exels Feest. Maar er is bijvoorbeeld ook een wandelcommissie.

1 REACTIE

  1. Hoed u voor ingetekende windmolens. Zoals ze hier getekend zijn zouden ze wel 500 meter hoog zijn. Foei, misleidend.

Comments are closed.