VVD herhaalt: ‘Wacht op landelijke normen windturbines’

0
Foto ter illustratie (bron: Science in HD on Unsplash.com)

LOCHEM – De VVD blijft zich op het standpunt stellen dat nieuwe windturbines moeten wachten op landelijke normen. Nieuw is dat de afdelingen van Lochem, Hof van Twente en de Gelderse en Overijsselse Statenfracties dit standpunt nu gezamenlijk uitdragen. De oproep aan de initiatiefnemers van Windpark Papenslagweg is om te wachten op landelijke onderzoeken en zorgvuldig om te gaan met eventuele gezondheidsrisico’s en oog te hebben voor draagvlak onder de lokale bevolking.

De verklaring van de lokale en provinciale VVD-kopstukken is ondertekend door de fractievoorzitters Ria Leliveld (Lochem) en André Elbert (Hof van Twente). Namens de VVD-Gelderland tekende lijsttrekker Helga Witjes en Erwin Hoogland signeerde als lijsttrekker van de VVD-Overijssel. Helga Witjes is gedeputeerde voor de VVD in Gelderland en moet op termijn, als ze na de verkiezingen lid van Gedeputeerde Staten blijft, mogelijk iets vinden van de vergunningaanvraag voor het windpark bij Exel. De provincie vormt het bevoegd gezag bij dergelijke grotere projecten.

Landelijke regels

De initiatiefnemers Pure Energie, LochemEnergie en de grondeigenaren hebben zelf al bij herhaling laten weten ervan uit te gaan dat de vergunningaanvraag pas de deur uit gaat nadat de landelijke normen (opnieuw) zijn vastgesteld. Dat moet, omdat de Raad van State oordeelde dat de geldende normen onvoldoende zijn gebaseerd op gedegen onderzoek naar eventuele effecten op de gezondheid en naar zaken als geluid en slagschaduw.

De VVD sluit niet helemaal uit dat – wat ‘industriële windturbines’ worden genoemd – in de toekomst nodig zijn. De partij wil oplossingen voor hoge energierekening en de energietransitie in eerste instantie echter zoeken in verduurzamen van woningen, investeren in zon-op-dak, monovergisters, groene waterstof en kernenergie.

Wachten

Letterlijk schrijft de partij in het vrijdag gepubliceerde standpunt: ‘Industriële windturbines, zoals het grootschalige project Papenslagweg, zijn wellicht in de toekomst een mogelijke aanvulling voor onze energie-opgave. Echter zolang er nog onderzoek loopt naar de gezondheidsrisico’s voor onze inwoners vinden wij dat het uit oogpunt van zorgvuldigheid en draagvlak belangrijk dat de initiatiefnemers wachten op deze uitkomsten.’

Een meerderheid van de gemeenteraad is eveneens van mening dat er geen medewerking moet worden verleend aan aanvragen voor windenergie zolang er geen nieuwe normen vaststaan. Eerder schaarde de raad zich achter de Regionale Energie Strategie (RES) van de Regio Stedendriehoek, dat toen nog Cleantech Regio heette. Daarin is sprake van drie tot vier windturbines in de gemeente Lochem.

Hieronder een afbeelding van de originele verklaring van de VVD:

 

Screenshot van de VVD-verklaring