Evaluatie Lochem 3.0: ‘Last van populisme’

0
Lochem 3.0 langs de meetlat

LOCHEM – Maandagavond (20/2) wordt tijdens de rondetafelgesprekken van de Lochemse gemeenteraad voor het eerst in het openbaar gesproken over het functioneren van Lochem 3.0, dat nu 2 jaar actief is in het publieke domein. Promotie, toerisme, evenementen en ondernemers zijn de trefwoorden. Opmerkelijk is dat de stichting in het eigen evaluatierapport schrijft last te hebben van ‘populisme’. De letterlijke tekst uit de het verslag staat onderaan dit artikel.

Het oude Stadhuis van Lochem doet dienst als VVV-kantoor. (Foto: LochemsNieuws)

College
Waar deze opmerking vandaan komt wordt wellicht duidelijk uit de discussie die maandag wordt gevoerd. Concrete voorbeelden ontbreken. Wel lijken er raakvlakken te zijn met een opmerking uit de interne evaluatie van de gemeente. Daar is te lezen: ‘De nieuwe en pionierende werkwijze van Lochem 3.0 is aanleiding geweest voor vragen vanuit de raad en de samenleving. Onder meer over declaraties die door bestuursleden van Lochem 3.0 ingediend zouden zijn, en in hoeverre er sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Het is jammer en naar onze mening onterecht dat dit beeld bij een deel van onze samenleving lijkt te bestaan. Het maakt wel duidelijk dat transparantie hierover een belangrijk aandachtspunt is.’

Transparantie
De gemeenteraad zal via de juiste vragen moeten vaststellen of er inderdaad sprake is van de door het college zo benadrukte transparantie. En of het stellen van kritische vragen als populisme of als ‘onterechte beeld’ kunnen worden afgedaan. Het college lijkt zich bewust te zijn van de gevaren die op de loer liggen vanwege de gekozen constructie en schrijft: ‘Ondernemen is aan andere regels gebonden dan het uitvoeren van publieke taken met publiek geld.’ Datzelfde college blijft in hetzelfde evaluatieverslag verder overigens hardnekkig spreken van een ‘burgerinitiatief’. Het bestuur van Lochem 3.0 bestaat uit vijf ondernemers en die presenteren zich ook van begin af aan als zodanig. 

De ‘ongeoorloofde staatssteun’ uit het bovenstaande citaat slaat op de vraag of de gemeente niet openbaar had moeten aanbesteden, gezien de bedragen die met Lochem 3.0 zijn gemoeid.

Vragen
Andere belangrijke vragen die aan de orde zullen komen gaan over wat Lochem 3.0 heeft beloofd en daadwerkelijk bereikt in twee jaar. Staat Lochem beter op de kaart? Is de samenwerking met andere kernen in de gemeente versterkt? Kan Lochem 3.0 financieel de eigen broek ophouden? Een aantal vragen zijn al beantwoord.  Zo is de stichting voorlopig nog aangewezen op gemeenschapsgeld, om bijvoorbeeld de VVV overeind te houden. Over de samenwerking met andere kernen oordeelt Lochem 3.0 zelf nogal positief, maar wie zijn oor te luisteren legt vooral de voormalige gemeente Gorssel wat anders te horen. Daar wordt zelf ontkent dat er überhaupt contacten zijn geweest.

Letterlijke tekst uit het evaluatieverslag van Lochem 3.0:
Populisme weerstaan

Een opmerking van een individu of een kleine groep krijgt gemakkelijk grond, terwijl je de meerderheid niet hoort. Het populisme waar we in Europa en in Nederland mee te maken hebben, voelen wij ook in Lochem. Het algemeen belang en aanpakken waar het nodig is leiden er soms onder. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Of het nu gaat om de toekomstbestendigheid van de binnenstad of het voorzieningenniveau in de dorpen is of de kwaliteit van het ondernemersklimaat, het R&T product en de culture voorzieningen, kiezen en investeren in de kracht van het geheel is essentieel voor Lochem om vitaal en levendig te blijven. Met elkaar, niet tegen elkaar.