Lochem 3.0 hinkt op twee gedachten

1
De site van Eigenzinnig Lochem (screenshot uit 2016)

LOCHEM – Lochem 3.0 hinkt op twee gedachten als het gaat om de toekomstige financiering. Moet er een overkoepelende ondernemersvereniging komen om een gemeentebreed fonds te vormen of moet elke kern de eigen broek ophouden via een zogeheten BIZ, een Bedrijven Investeringszone, met verplichte bijdragen.

Ambitie
Over dat dilemma ging het telkens weer tijdens de evaluatie van de Lochemse stichting die twee jaar geleden ambitieus begon aan een klus waardoor de gemeente moet worden opgestuwd in de vaart der volkeren. Promotie, evenementen, maar vooral ook de neuzen van álle ondernemers in de gemeente dezelfde kant op krijgen. Dan zou het geld om de gemeente beter op de kaart te zetten en te houden vanzelf wel binnenstromen via een ondernemersfonds. Maar juist dat laatste mislukte tot nu toe.

Goed-nieuwsshow
Maandavond (20/2) besprak de gemeenteraad de evaluatieverslagen van Lochem 3.0 en van het college en het raadsvoorstel dat daaruit voortvloeide. Voor de neutrale waarnemer was de opmaat nogal gênant. Een aantal duidelijk ‘genode gasten’ kwam als inspreker getuigen van de positieve ervaringen met Lochem 3.0. Die waren individueel ongetwijdeld oprecht, maar door het ontbreken van kritischer geluiden – zoals dezelfde dag in de Stentor – werd het een iets té geënsceneerde goed-nieuwsshow. Dat de criticaster niet op de lijst met insprekers stonden kan Lochem 3.0 overigens niet worden verweten. 

Weerbarstig
Jeroen Drabbe van het bestuur van Lochem 3.0 gaf tijdens de discussie met raadsleden toe dat vooral de samenwerking met de kernen buiten Lochem weerbarstiger was dan gedacht. Hij zei dat op vragen van de VVD, dat stelde dat nog niet de helft van het 2 jaar geleden gelanceerde plan is bereikt. ,,Ik geef toe dat ook wij hadden gedacht dat het sneller zou gaan. Gebleken is dat er meer tijd nodig is”, aldus Drabbe. Volgens hem zijn er wel vorderingen gemaakt maar draagvlak voor een gezamenlijk ondernemersfonds is er nog lang niet.

Investeringszone
Dat is de reden dat het college van B en W de raad voorstelt om Lochem 3.0 de ruimte te geven om de mogelijkheden van BIZ’s te onderzoeken. Zo’n bedrijven-investeringszone kan per kern of zelfs per bedrijventerrein worden opgezet. Het idee dat alle ondernemers in zo’n zone een verplichte bijdrage leveren. Het zo opgehaalde geld kan alleen binnen die zone worden besteed. Dit zou de binnenstad van Lochem relatief snel op weg kunnen helpen met het project Landstad Lochem waar Lochem 3.0 ook bij betrokken is.

Droom
Maandagavond bleek dat de droom van Lochem 3.0 een andere is: een overkoepelende ondernemersvereniging dat een fonds optuigt waarvan de inhoud in de hele gemeente kan worden besteed. Zolang in sommige kernen de angst leeft dat de ondernemers daar een bijdrage moeten betalen die vervolgens ten goede komt aan de kern Lochem, blijft dat een droom. Een fonds waarvan je de inhoud kunt besteden aan gemeentebrede projecten en evenementen lijkt een logische wens voor een stichting die aan promotie van onder meer toerisme wil doen.

Ruimte
De Industriële Kring Lochem (IKL) – dat is vertegenwoordigd in het bestuur van Lochem 3.0 – is sterk voor een gemeentebreed fonds en denkt zelfs dat het draagvlak binnen de club afbrokkelt als dat er niet komt. In het raadsvoorstel lijkt Lochem 3.0 de ruimte te krijgen om zowel de vorming van een overkoepelende ondernemersvereniging (met fonds) als het BIZ-traject verder uit te werken. Voorzitter Bart van Alten gaf aan daar blij mee te zijn en hield de raad voor vooral ‘niet op de stoel van de ondernemers te gaan zitten’. Diezelfde raad moet over 2 weken wel eerst het groene licht geven voor het vervolg van Lochem 3.0.

Enkele raadsfracties gaven aan tussentijds nog met aanvullende schriftelijke vragen te komen.

 

 

 

 

 

1 REACTIE

Comments are closed.