Dwangsom dreigt voor bewoners twee recreatiewoningen

1
Recreartiepark de Witte Berken

LOCHEM – Voor twee bewoners van recreatiepark De Witte Berken aan de Ossenbeltsdijk hangt een dwangsom boven het hoofd omdat ze volgens de gemeente aantoonbaar permanent in een vakantiewoning wonen. Dat is in strijd met het bestemmingsplan.

Brief
De betrokken bewoners kregen vorig jaar oktober al een brief van de gemeente omdat het vermoeden bestond dat ze permanent in een recreatiewoning woonden. In die brief werd een nader onderzoek aangekondigd. Er werden gegevens verzameld over de bewoners en de gemeente vindt dat in twee gevallen voldoende is komen vast te staan dat er inderdaad sprake is van permanente bewoning.

Aankondiging
Op 7 februari van dit jaar is een vooraankondiging van de dwangsom verstuurd naar betrokkenen. Omdat de geconstateerde overtreding sindsdien niet is beëindigd, is het college van B&W overgegaan tot het opleggen van een last onder dwangsom. De bewoners kunnen nog voorkomen dat ze moeten betalen door te vertrekken. Hoe hoog de dwangsom is, is niet bekend gemaakt.

Handhaven
Formeel is permanente bewoning in strijd met het bestemmingsplan. De betrokken bewoners is gevraagd om naar motivering van hun verblijf in de vakantiewoning. De argumenten hebben het college niet op andere gedachten gebracht. B&W stellen dat het hun plicht is om handhavend op te treden. In sommige gevallen kan hier van worden afgeweken als legalisatie van de bestaande situatie in zicht is. Dat is hier niet het geval.

 

1 REACTIE

  1. Opvallend! ‘Dwangsom’ zegt niet zoveel in ’bestuurlijk Lochem’. In sommige gevallen zet de gemeente, (burgermeester en wethouders) door. In andere gevallen worden rechterlijke uitspraken niet ten uitvoer gebracht. Willekeur? Vriendjespolitiek? Hopelijk kijkt men hier ook weg…

Comments are closed.