Drie politieke avonden over bouwplannen Lochem, Laren en Harfsen

0
Cover van de Kernvisie Wonen Lochem/Zwiep (bron: gemeente Lochem))

LOCHEM/LAREN – Tijdens maar liefst drie politieke avonden staat de Lochemse gemeenteraad stil bij woningbouwplannen in Lochem, Laren en Harfsen. Het gaat om zogeheten kernvisies wonen. Hierin is beschreven wat per kern tot 2030 nodig is qua aantal nieuwbouwwoningen, locaties en type woningen. Met name de locaties geven vermoedelijk aanleiding tot commentaar van omwonenden. In Lochem zijn de locaties Hessenweg en Lange Voren aangewezen voor ‘spoedzoekers’, met ruimte voor alternatieve woonvormen, versnelde sociale woningbouw of tijdelijke huisvesting.

In Lochem worden 628 woningen gebouwd tot 2030, waarvan 300 woningen op nieuwe locaties. Eerder werd al bekend dat de voorkeur uitgaat naar Lochem-Oost. Gezien de actuele ontwikkelingen heeft het college van B&W twee concrete locaties benoemd voor ‘spoedzoekers’ Het gaat om percelen aan de Lange Voren (voormalig sportterrein) en de Hessenweg (achter/naast ‘De Luchte’). In de kernvisie Wonen voor Lochem is een motivatie en ruimtelijke analyse voor deze locaties opgenomen.

Aantallen

In totaal staan voor Harfsen en Kring van Dorth 108 woningen gepland waarvan circa 75 op nieuwe locaties. De voorkeurslocaties voor nieuwbouw in Harfsen zijn Harfsen-Zuidwest en Harfsen-West. Voor Laren en Exel staan 196 nieuwe woningen gepland, waarvan zo’n 140 op nieuwe locaties. De voorkeur gaat hierbij uit naar Laren-Noord en Laren-Zuid.

De visies worden behandeld op 6, 13 en 19 september. Op de 13e kunnen inwoners inspreken. Concrete plannen zijn er niet. Als de raad instemt met de visies kan de uitwerking beginnen.

Aanstaande dinsdag (6 september) wordt de raad bijgepraat over de kernvisies via een presentatie. Raadsleden kunnen dan vragen stellen aan wethouder Marja Eggink. Publiek kan dit volgen vanaf de publieke tribune of via de livestream op www.lochem.nl/politiekeavond. Aanvang 19.30 uur. Inspreken is dinsdag nog niet mogelijk.

Mening inwoners

Op dinsdag 13 september wordt een extra politieke avond gehouden die geheel in het teken staat van de betrokken kernvisies. Inwoners, dorpsraden, woningcorporaties en andere belanghebbenden hebben dan de mogelijkheid om in te spreken (zie de mogelijkheden daartoe, onderaan dit bericht). Ze kunnen hun mening delen met de raad. De raadsfracties kunnen de opvattingen van inwoners meewegen in hun uiteindelijk oordeel over de visies.

Tijdens deze bijeenkomst gaan de raadsleden ook in gesprek met elkaar en met de wethouder. Aan het eind van de vergadering besluiten de raadsleden wanneer zij het onderwerp opnieuw gaan bespreken, Naar verwachting is dat tijdens de reguliere politieke avond van maandag 19 september. Als de raad vindt dat alle informatie is gedeeld kan het dan al tot stemming over de visies komen, al dan niet in combinatie met amendementen en moties.

Nieuwe locaties

De gemeente Lochem kan tot 2030 zo’n 1300 nieuwe woningen bouwen, verdeeld over de kernen. Er bestaat grote behoefte aan woningen voor starters, ouderen en gezinnen. Voor ongeveer 800 woningen zijn nieuwe woonlocaties nodig. Vorig jaar zijn op het voorontwerp van de betrokken visies als zo’n 850 reactie binnengekomen. Dat heeft, volgens de gemeente, in een aantal gevallen geleid tot aanpassing van de visies. De kernvisies voor Barchem, Eefde, Epse en Gorssel volgen later dit jaar.

Inspreken

Als inwoners willen inspreken kunnen zij zich aanmelden tot maandag 12 september via de griffie van de gemeente. Dit kan via het aanmeldformulier dat is te vinden op www.lochem.nl/politiekeavond of telefonisch telefonische via 0573 28 92 22. Mailen kan via griffie@lochem.nl en een reactie per post kan naar: Gemeente Lochem, t.a.v. De Griffie, Postbus 17, 7240 AA Lochem. Per organisatie of vereniging mag één persoon inspreken. Dit kan op drie manieren:

  1. Inspreken tijdens het tafelgesprek in het gemeentehuis op 13 september.
  2. Via een schriftelijk reactie die uiterlijk 12 september binnen moet zijn. Zij kunnen hun bijdrage mailen of per gewone post sturen naar bovengenoemde adressen.
  3. Live inspreken vanuit huis via computer of tablet tijdens het tafelgesprek.