Drie nieuwe leveranciers van hulpmiddelen

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com

LOCHEM – Met ingang van 1 oktober kunnen inwoners van de gemeente Lochem die hulpmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel, terecht bij drie nieuwe levenranciers. Lochem heeft samen met acht andere regiogemeenten afscheid genomen van Welzorg.

Inwoners van Lochem en Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Olst-Wijhe, Zutphen en Voorst kunnen terecht bij:  Hulpmiddelencentrum, Medipoint en Meyra. De gemeenten hebben de aanbesteding voor hulpmiddelen binnen de Wmo ((Wet maatschappelijke ondersteuning) onlangs afgerond.

Brief
Inwoners die voor 1 oktober al gebruik maakten van hulpmiddelen, hebben onlangs van hun gemeente een brief ontvangen over deze verandering. Zij weten dus bij welke leverancier ze terecht kunnen als er iets aan de hand is met het hulpmiddel dat ze al gebruiken.

Inwoners die na 1 oktober voor het eerst een hulpmiddel van hun gemeente in bruikleen krijgen, kunnen zelf voor één van de drie leveranciers kiezen. Voor inwoners met meerdere hulpmiddelen is geregeld dat zij niet met meerdere leveranciers te maken krijgen.

Kwaliteit
De gemeenten hebben bij het selecteren van nieuwe leveranciers vooral op de kwaliteit gelet. Om dat ook in de toekomst te kunnen waarborgen, gaan de gemeenten vaker dan voorheen de tevredenheid onderzoeken van de inwoners die gebruik maken van hulpmiddelen. De informatie die daar uit komt, wordt gebruikt in periodieke gesprekken met de leveranciers.

De mogelijkheid voor inwoners om te kiezen uit één van de drie leveranciers moet bijdragen aan kwaliteit van dienstverlening.