Ecologisch zonnepark tussen Berkel en kanaal afgeblazen

0
De schets van het door LochemEnergie ingetrokken plan met het slibdepot aan de Kanaaldijk. De afkorting KRW in het tekstblokje staat voor Kaderrichtlijn Water (bron: LochemEnergie)

LOCHEM – Een plan voor een ecologisch zonnepark op het terrein van een slibdepot tussen Berkel en Twentekanaal is door LochemEnergie ingetrokken. De energiecoöperatie werkte al twee jaar aan het plan maar moet de inspanningen staken omdat het gebied deel blijkt uit te maken van het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Het was de bedoeling om op die locatie stroom op te wekken voor mensen met een smalle beurs in de gemeente Lochem.

Het plan behelst een zonnepark waarbij de zonnepanelen niet schouder-aan-schouder liggen maar met een betere inpassing in de omgeving. De biodiversiteit zou er moeten worden gestimuleerd in plaats van geremd. De zonnepanelen zouden maximaal 30 procent van het beschikbare grondoppervlak beslaan. Het idee was om het park 15 jaar lang ecologisch te beheren en daarna als natuurpark – dus zonder de panelen – te laten voortbestaan.

Geen compensatie

Door de opname van het gebied in het Gelders Natuurnetwerk kunnen de betrokken overheden niet voldoen aan de vereist natuurcompensatie. En zonder compensatie geen zonnepark, ook niet als dit het predicaat ‘ecologisch’ zou krijgen. LochemEnergie laat de locatie noodgedwongen varen, maar geeft het idee niet op. Er wordt gezocht naar een alternatieve locatie.

De energiecoöperatie heeft voor het idee om zelf duurzame zonne-energie op te wekken, en tegen gunstig tarief te leveren aan mensen met een laag inkomen, al een toezegging van de gemeente Lochem op zak voor een lening van maximaal 3 miljoen euro tegen een relatief gunstig rentetarief (0,5 procent). De looptijd van de lening is 15 jaar, dus gelijk aan de levensduur van het beoogde zonnepark. Tot nu toe werd de locatie geheimgehouden, al deden al wel geruchten de ronde.

Relatief klein

Het zou gaan om een relatief klein park met 4000 panelen, goed voor de stroomvoorzieningen van zo’n 500 huishoudens. De gemeenteraad van Lochem vroeg in 2019 zelf om zo’n voorziening voor de lagere inkomens, naar voorbeeld van een soortgelijk project in Zutphen. Lochem neemt momenteel geen vergunningaanvragen voor grote zonneparken in behandeling, maar het plan van LochemEnergie past binnen het eind vorig jaar vastgestelde beleid voor kleinschalige zonneparken.

Bij de presentatie van de plannen aan de gemeenteraad liet LochemEnergie al weten dat er een alternatief is voor zonnepanelen op land. Plan B is het – al dan niet in fasen – realiseren van 20 grote daken met elk 200 zonnepanelen. Dit is relatief duurder, onder meer omdat vaak extra geld nodig is om de daken te verstevigen.

Aanmeldingen

Om een zonnepark van 4000 panelen te realiseren zijn 400 aanmeldingen van deelnemers nodig. Dat zou op dit moment, gezien de energieprijzen, nog gemakkelijker moeten zijn dan toen het plan ontstond. Tegen een relatief laag bedrag per maand krijgen de deelnemers duurzaam opgewekte elektriciteit. Dat maandbedrag wordt ruimschoots gecompenseerd via een lagere stroomrekening, zo is het idee. Het plan mikt op huishoudens die de financiële armslag missen om zelf te investeren.

Het slibdepot aan de Kanaaldijk werd gekozen omdat het daarbij niet gaat om agrarische grond, want dat wil de gemeente Lochem niet. Het idee dat het ook geen natuur is blijkt nu dus niet te kloppen. Op de kaart onder dit bericht geeft de donkergroene kleur grond aan dat onder het Gelders Natuurnetwerk valt. De lichtgroene gedeelten zijn zogeheten groene ontwikkelingszones, waar iets meer mogelijk is.

Slibdepot

Het gaat om een voormalig slibdepot van Rijkswaterstaat, dat uit twee gedeelten bestaat. Het kwam eind 2018 in het nieuws toen een persleiding, dat restwater van FrieslandCampina van Borculo en Lochem naar de waterzuivering in Zutphen transporteert, brak. Dat leidde tot massale vissterfte in de Berkel. Om nog erger te voorkomen werd toen een stroomafwaarts gelegen stuw gesloten en werd veel verontreinigd water naar het depot gepompt. Het restwater van de melkfabrieken was dodelijk voor vissen maar bevatte geen stoffen die het grondwater vervuilden.

De donkergroene delen op de kaart vallen onder het Gelders Natuurnetwerk (GNN). (Kaart: provincie Gelderland/bewerking: LochemsNieuws)