Kadernota laat veel ruimte voor beleid nieuw college

0
Foto ter illustratie (bron: Freepik.com)

LOCHEM – De Kadernota 2023 is donderdag gepresenteerd aan de gemeenteraad van Lochem en daarmee ook meteen openbaar geworden. Omdat het college van B&W momenteel demissionair is, wordt in de voorloper op de begroting niet veel nieuw beleid benoemd. Dat laat ruimte voor plannen van het nieuwe college, dat naar verwachting voor eind deze maand aantreedt.

Bij de presentatie liet scheidend wethouder Robert Bosch (GB) weten dat het vertrekkende college de doelen, die 4 jaar geleden zijn gesteld, heeft gehaald, ondanks corona. “We hebben gedaan wat we moesten doen. Deze Kadernota is een goed startpunt voor het nieuwe college. Wij hebben alleen het hoognodige gedaan en ons vooral geconcentreerd op wat de tweede helft van dit jaar moet gebeuren. Het zwaartepunt van de beleidsvorming ligt dit jaar bij de begroting”, aldus Bosch. Die begroting komt in het laatste kwartaal.

Onzekerheid

Hij wijst ook op een financiële onzekerheid. Het is nog niet duidelijk wat het Kabinet gaat doen met de vergoedingen aan gemeenten via de het Gemeentefonds. Hierover wordt meer duidelijk in de zogeheten Meicirculaire van het Kabinet. Als eerder gedane toezegging gestand worden gedaan, dan kan Lochem tot en met 2025 rekenen op een plus.

De Kabinetsplannen reiken tot en met dat jaar. Tot die tijd krijgen gemeenten hogere bijdragen en een omstreden bezuiniging – de zogeheten opschalingskorting – is opgeschort. Den Haag redeneert de schaalvergroting van gemeenten tot efficiencyvoordelen leidt. Voor gemeenten van het formaat van Lochem hangt ook nog een korting boven de markt waarmee het Kabinet geld wil overhevelen naar met name de randstad, om de daar spelende problemen aan te pakken. Dat zou met ingang van 2023 moeten gebeuren.

Terugval

De komende jaren vloeit in totaal 2,55 miljard extra van Den Haag richting gemeenten. Wat na die periode gebeurt is nog onduidelijk maar in bestuurlijke kringen doet het woord ‘ravijnjaar’ de ronde als het gaat over 2026. Die 2,4 miljard dreigt dan terug te vallen naar 840 miljoen. De regering Rutte wil naar eigen zeggen niet over het eigen graf heen regeren. Of de soep ook daadwerkelijk zo heet wordt gegeten, is dus geheel aan een volgend Kabinet.

Het blad ‘Binnenlands Bestuur’ becijferde dat een gemeente met 50.000 inwoners in 2026 mogelijk 4,5 miljoen euro minder ontvangt. Nu krijgt een gemeente van die omvang nog 137 euro per inwoner. Dat zou dan dalen naar 47 euro. De gemeente Lochem heeft ruim 34.000 inwoners.

Nieuwe scholen

Wat betreft nieuw beleid worden vanaf 2025 bedragen ingeboekt voor de nieuwbouw van de Vullerschool in Gorssel en de De Rank/Vennegötte in Lochem. Beide scholengebouwen zijn aan vervanging toe. De verwachting is dat nieuwbouw voor 2026 gerealiseerd is.

Onder het kopje ‘nieuw beleid’ is verder een bestuursondersteuner opgenomen á raison van 95.000 euro per jaar. De functie bestaat nu al maar wordt dus structureel. Het gaat om iemand die de collegeleden veel werk uit handen kan nemen. Dat is vooral een uitkomst bij onverwachte gebeurtenissen, zoals de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Fietsstraat

In het kader van mobiliteit valt nog op binnen afzienbare tijd begonnen kan worden met de de fietsstraat Gloep-Albert Hahnweg. Dit maakt deel uit een ‘hoofdroute centrum’, zoals opgenomen in het Mobiliteitsplan. De route verbindt Staring College, het centrum en het station met elkaar. De route moet zoveel mogelijk bestaan uit vrijliggende fietspaden en fietsstraten.

De Albert Hahnweg en de Gloep wordt in 2023 en/of 2024 ingericht als fietsstraat. De investering voor de realisatie bedraagt € 2.400.000. De gemeente verwacht minder kwijt te zijn door subsidies. Tijdens de uitvoering wordt de Albert Hahnweg ook voorzien van nieuwe riolering.

De gemeenteraad bespreekt de Kadernota op 7 en 20 juni en neemt op 4 juli een besluit. Op 31 mei wordt een informatiemarkt gehouden. Daar willen raadsleden van inwoners en organisaties horen wat zijn belangrijk vinden.

De gehele Kadernota 2023 is HIER te lezen.